بیانیه توضیحی درباره ادعاها و جعل پردازی های هوشنگ طالع
16 آذر 1396

 

 

پاینده ایران

 

در کمال تاسف شاهدیم که تحریف تاریخ معاصر توسط جریان موازی ساخته نهادهای امنیتی، مرزهای گذشته را جابجا کرده است!

فردی با نام هوشنگ طالع که در زمان حکومت پادشاهی پهلوی و به مدد رهبری حزب پان ایرانیست فرصت حضور در مجلس شورای ملی را یافته بود، با وقوع انقلاب اسلامی پرده از چهره خویش کنار نهاد و هر روز به ستیز با گذشته خویش، تاریخ معاصر، و حزب پان ایرانیست پرداخته است.

ایشان در بیانیه صادره از سوی تشکیلات خودخوانده خویش درباره 16 آذر 1332، به جعل رقت انگیز رویدادهای آن زمان پرداخته است که در پاسخ به موارد زیر اشاره می گردد:

1- حزب پان ایرانیست برابر با اساسنامه خویش و مرجعیت شورای عالی رهبری، هیچگونه تشکیلاتی با عنوان جعلی "سازمان دانشجویان و دانش آموختگان ملی ایران – ایران پاد" ندارد. 
2- "هیأت اجرایی" وابسته به هوشنگ طالع، تشکیلاتی خودسر است که با تحریک نهادهای امنیتی و به منظور ایجاد شکاف در صفوف مبارزان پان ایرانیست ایجاد گردیده و هیچ مبنایی در اساسنامه حزب پان ایرانیست و آراء کنگره های پیشین حزب پان ایرانیست نداشته و تعداد فعالان آن به ۱۰ تن نیز نمی رسد. هوشنگ طالع هیچگاه سمتی در هیچ یک از کنگره های حزبی کسب نکرده و در کنگره هفتم که به گونه غیابی و توسط شخصی دیگر کاندیدا شده بود، توانست تنها 7 رأی کسب کند!
3- حزب پان ایرانیست رویداد ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ را هرگز کودتای امپریالیستی، استعماری، و آمریکایی نمی داند و بیشترین تلاش خویش را تاکنون نموده تا این رویداد در چهارچوب پژوهش های تاریخی بررسی گردد و هرگز به نقطه چالش میان نیروهای ملی گرا و ایرانخواه تبدیل نگردد.
4- در این بیانیه دروغین ادعا شده است که دو تن از کشته شدگان حادثه ۱۶ آذر ۱۳۳۲، "پیوستگی تنگاتنگ با نهضت پان‌ایرانیسم" داشته اند. چنین مطلبی از اساس دروغ و کذب محض است زیرا آن افراد هیچ پیوندی با نهضت و حزب پان ایرانیست نداشتند.
5- کشته شدن سه تن از دانشجویان کم تجربه در روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ اگرچه عمیقاً تأسفبار است اما هرگز نباید فراموش کنیم که شعارهای افراطی مارکسیستی و دشمنی با جهان آزاد هیچگاه مورد تأیید حزب پان ایرانیست نبوده است؛ شعارها و آرمان هایی که آثار شوم خویش را از بهمن ۱۳۵۷ تاکنون به اندازه کافی بر کشورمان تحمیل کرده است.
6- از دیدگاه حزب پان ایرانیست، پادشاهی پهلوی حکومت قانونی ملت ایران و برآمده از انقلاب مشروطه و رأی دموکراتیک مجلس مؤسسان بوده است و تغییر نخست وزیران در ذیل این پادشاهی و به هر شکل، کوچک ترین تأثیری در اساس ملی و مشروع نظام مشروطه پادشاهی در آن دوران ایجاد نمی کرده است. از اینرو کسانی که چنین موضوع آشکاری را نادیده می گیرند، تلاش دارند تا تاریخ معاصر را تحریف نمایند.
7- در کمال تأسف، تشکیلات کذایی و بیانیه هوشنگ طالع، حکومت گذشته را ضد ملی می خواند! آیا وی فراموش کرده است که در سایه همان حکومت و با پشتیبانی روانشاد سرور پزشکپور به مجلس شورای ملی راه یافت؟ آیا هوشنگ طالع ضد ملی بوده است؟؟ 
8- هوشنگ طالع گمان می کند با تحریف تاریخ و حمله به حکومت گذشته، می تواند استخوانی از قدرت را درون نظام کنونی و در سایه تحولات آتی بیابد. نامبرده گرچه با توافقات پشت پرده با نهادهای امنیتی، انتقاداتی نیم بند را مطرح می نماید تا چهره ای مبارز از خویش نشان دهد، اما کیست که نداند وابستگی او به یکی از جناح های جمهوری اسلامی که در دولت پیشین، کشور را به پرتگاه ستیز هسته ای کشاند تا کجاست! لذا به ایشان باید گفت: زهی خیال باطل...!

در پایان به آگاهی کلیه هم میهنان می رساند، هدف وی و تعداد اندکی از افراد خام که گرداگرد ایشان را گرفته اند آن است که چهره درخشان حزب پان ایرانیست را دچار خدشه نموده و در صفوف مبارزان آزادیخواه و میهن پرست اختلاف اندازند.

 

پاینده ایران
شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست
16 آذر 1396

 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : شنبه 18 آذر 1396