پیرامون پیشنهاد رفراندوم از سوی تدارکاتچی حاکمیت ولایت فقیه
29 بهمن 1396

 

پاینده ایران

 

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، در سخنان روز ٢٢ بهمن سال جاری در کنار سخنان مردم فریب خویش در برابر جمعیت احضار شده برای بزرگداشت سالگرد انقلاب اسلامی، به لزوم برگزاری "رفراندوم" برای حل مشکلاتی که مسئولان قادر به حل آن ها نیستند، نمود!

از نظر کسانی که در طول این ٣٩ سال با عملکردهای ضد ملی نظام حاکم اسلامی آشنا شده اند، طرح چنین پیشنهادی، تنها فریبی دیگر است برای فرافکنی نسبت به مسائل و گرفتاری های فراوان کشور؛ چنانکه حتی نزدیکان به ایشان و جناح رقیب وی نیز از چنین پیشنهادی استقبال نکرده و عموماً هم معتقدند که مسائل مد نظر رئیس جمهور اسلامی را ولایت فقیه می تواند رأساً حل و فصل نماید.

گرچه هنوز این پرسش مطرح است که اگر ولایت فقیه چنین توانمندی دارد، چرا اقدامی صورت نمی دهد و صرف نظر از اینکه اساساً بروز چنین مشکلات کمرشکنی برای مردم زمانی رخ داده است که ولایت فقیه، واضع و ناظر همه امور کشور و جنبه های زندگی مردم بوده است. اکنون هیچ فعال سیاسی و ناظر امور کشور بر این باور نمی باشد که مقصود رئیس جمهوری اسلامی از رفراندوم، طرح پرسش آری یا خیر درباره "جمهوری اسلامی" باشد که اگر چنین برداشتی از سخنان "شوخی گونه" ایشان توسط مردم می شد، بدون شک ملت ایران فردای آن روز به خیابان ها آمده و نظر خود مبنی بر لزوم الغای حکومت دینی را به حضور ایشان فریاد می کردند.

حزب پان ایرانیست طرح چنین پیشنهادهایی را از سوی شخصی که همه سلول های جسمی و فکری ایشان از اصل ولایت فقیه سرچشمه می گیرد، صرفاً چیزی جز فرافکنی و انحراف افکار مردم نسبت به کارکرد ضد مردمی و ضد ملی حکومت دینی نمی داند. از این رو حزب پان ایرانیست لازم می داند تا یادآور شود که اگر حاکمان و سردمداران جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده اند که دیگر قادر به ادامه مدیریت جهادی و ضد ملی خویش نیستند، باید "آخرین جام زهر" را بنوشند و با دعوت از تمامی گروه های ملی و افراد دلسوز کشور، اعم از آنان که در درون یا بیرون از کشور هستند، ابتدا کلیه نهادهای تابع حاکمیت دینی را تعطیل و پس از آن به تشکیل دولت انتقالی به منظور برگزاری رفراندوم برای انتخاب نظام سیاسی مورد نظر ملت ایران در فضایی آزاد و بدون نظارت نهادهای ناظر کنونی اقدام شود. تنها در این شرایط است که شاید مردم مبارز و ستم دیده ایران به پیشنهاد رفراندوم از سوی رئیس جمهور اسلامی عنایت کنند و بپذیرند تا با کمترین هزینه ممکن برای برقراری حاکمیت ملی گام بردارند، در غیر این صورت، ملت ایران دیر یا زود و با تداوم خروش ملی، خود رأساً مبادرت به تشکیل دولت ملی کرده و دودمان حاکمیت دینی را برای همیشه بر باد خواهد داد.

 

پاینده ایران
حزب پان ایرانیست
29 بهمن 1396

 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : سه شنبه 29 اسفند 1396