پاسخ به پرسش های مطرح شده درباره حزب پان ایرانیست
مهران شهرخانی تهرانی
31 اردیبهشت 1398

پاسخ های سرور مهران شهرخانی تهرانی به نمایندگی از جوانان حزب به پرسش های مطرح شده هم میهنان درباره حزب پان ایرانیست به دنبال طرح پرسش و پاسخ شورای جوانان حزب پان ایرانیست:

 

 

پرسش:

آیا امکان داره ایران بزرگ دوباره تاسیس بشه؟

پاسخ:

بله؛ به باور من احتمال تشکیل دوباره ایران بزرگ بسیار بیشتر از احتمال ادامه گسست کشورهای حوزه ایرانشهر است. در جهان امروز کشورهای مختلف به لحاظ اشتراکات خود در منافع سیاسی، اقتصادی، تجاری و صنعتی، فرهنگی، و ژئوپلوتیک به دنبال پیوستگی هستند و بر این اساس اتحادیه هایی را مانند اتحادیه اروپا بر اساس هم قاره بودن و اتحادیه عرب بر اساس هم نژاد و یا هم زبان بودن تشکیل داده اند تا قدرت خود را در زمینه های یاد شده از قدرت فردی به قدرت گروهی افزایش دهند، بنابراین برای سرزمین های حوزه ایرانزمین، اتحاد و پیوستگی دوباره بسیار محتمل تر از گسستشان از یکدیگر خواهد بود، چراکه این پیوند در طول تاریخ ایران وجود داشته است و اصولاً کشور ایران بر مبنای این گستره جغرافیایی تعریف و شناسایی می شده است. به جرئت می توان گفت چنانچه دوباره یک حکومت ملی در ایران برپا گردد و از ظرفیت های اقتصادی و صنعتی برای توسعه کشور و افزایش رفاه مردم استفاده کند و با سرزمین های ایرانی روابط برادرانه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری و صنعتی، و ژئوپلوتیک برقرار نماید، زمینه ها و کشش لازم از سوی ایرانی تباران آنسوی مرزهای فعلی برای به هم پیوستن اندامان ایران بزرگ فراهم می شود.

 

دو پرسش:

منظور از پان چیه؟ اهدافتون چیه؟

اهداف و آرمان های حزب پان ایرانیست چیست؟ مختصر توضیح دهید.

پاسخ:

واژه «پان ایرانیسم» ترکیب شده از پیشوند یونانی - آریایی پان (به معنای همه، فراگیر، گسترده، و متحد) + ایران + پسوند مکتب ساز "ایسم" می باشد. این نام اشاره دارد به گرایش به همه آنچه از لحاظ تاریخی و اجتماعی به ایران وابستگی دارد و کوششی است برای پیوند دوباره همه سرزمین های ایرانی، ارزش های ایرانی، و وابستگان تباری به ملت بزرگ ایران به زیر یک پرچم ملی. برابر این واژه در پارسی "پهنه" به مفهوم گستره و فراگیر است.

پان ایرانیسم جنبشی است ضد استعمار، ضد استثمار، و ضد استبداد. در واقع پان ایرانیسم واکنش ملت ایران به تجزیه و فترت ایرانیان و سرزمین های ایرانی است و یک "نه" و "مخالفت" بزرگ تاریخی و اجتماعی است به آنچه نباید باشد و هست، و آنچه هست و نباید باشد. مکتب پان ایرانیسم و در پی آن حزب پان ایرانیست در اساس یک جریان سیاسی، اجتماعی، اندیشه ای، و فرهنگی "ملت گرا" است و بطور خلاصه می توان گفت پان ایرانیسم یعنی یگانگی و نیرومندی ایرانیان.


پرسش:

درود و شادباش. الان چند حزب مدعی پان ايرانیست در ایران و خارج ایران فعالیت دارند؟ تفاوت این احزاب در چیست و چه رابطه ای با هم دارند؟ سپاس فراوان

پاسخ:

تنها یک حزب پان ایرانیست وجود دارد و هیچ حزب دیگری با این عنوان وجود ندارد. از آنجا که در ایران فضای باز برای فعالیت مناسب احزاب وجود ندارد و هیچ قانونی پشتیبان حقوق احزاب نیست و قانون کپی رایت نیز که در ایران دارای کاستی های فروان است بطور مناسب اجرا نمی شود، هر شخص یا گروهی می تواند ادعای پیوند با حزب پان ایرانیست داشته باشد یا خود را مسئول آن بنامد یا به موازی کاری با آن بپردازد و در نهایت اذهان را از حزب پان ایرانیست منحرف نماید که این به معنی وجود احزاب دیگر با نام پان ایرانیست نیست و تنها سؤ استفاده از نام و اعتبار حزب پان ایرانیست است.


پرسش:

تفاوت پان ایرانیسم و ناسیونالیسم چیست؟

پاسخ:

بطور خلاصه پان ایرانیسم ناسیونالیسم ملت ایران در دوران تجزیه و فترت می باشد.


پرسش:

درود. آیا حزب پان ایرانیست برآوردی از میزان هواداران خود در استان ها و شهرهای کشور دارد؟ در کدام استان ها و شهرهای کشور پتانسیل بیشتری برای ناسیونالیسم و حزب پان ایرانیست وجود دارد؟

پاسخ:

از آنجا که هواداران حزب پان ایرانیست باورمند به اندیشه پان ایرانیسم هستند ولی الزاماً ارتباط تشکیلاتی با حزب ندارند سخت است که بتوان براوردی از تعداد آنان داشت، اما با رشد خودآگاهی ملی و تمایلی که مردم ایران به ویژه جوانان به فرهنگ و هویت ملی خود پیدا کرده اند و واکنش هایی که در برابر اقداماتی که جمهوری اسلامی بر خلاف منافع و مصالح ملی انجام داده است داشته اند، می توان آهنگ رو به رشد افزایش هواداران و باورمندان به پان ایرانیسم که همانا ناسیونالیسم ایرانی است را تخمین زد. در تظاهرات های اعتراضی که از دی ماه 96 شروع شد همه شاهد روح ناسیونالیستی شعارها و خواست های مردم معترض ایران بودند که می توان گفت محتوای ایرانخواهانه تمام این شعارها و خواست ها، جهانیان را شگفت زده ساخت و من می توانم با جرئت بیان کنم که این شعارها و خواست ها چیزی جز تبلور اندیشه پان ایرانیسم در میان توده های مردم ایران نبود.

از نگاه من نه می توانیم و نه درست است که برای استان ها و شهرهای گوناگون ایران پتانسیل کمتر یا بیشتری برای ناسیونالیسم قائل شویم چراکه اندیشه ناسیونالیسم برخاسته از تاریخ و اجتماع ایرانیان است و هیچ کجای ایران در ایرانی بودن درجه ای کمتر یا بیشتر نسبت به دیگر مناطق ندارد. ناسیونالیسم بر خلاف اندیشه های سیاسی دیگر یک اندیشه وارداتی نیست که ممکن باشد بخشی هایی از کشور را کمتر و بخش هایی را بیشتر تحت تأثیر خود قرار دهد، چنانکه در تاریخ دیده ایم اندیشه مارکسیسم به هنگام ورود توانست به دلیل همسایگی ایران با شوروی، به مناطق مرزی شمالی و شمالی غربی ایران زودتر نفوذ کند، اما اندیشه ناسیونالیسم چنین نیست و در تعادل و توازن، وجب به وجب ایران را یکسان در بر خواهد گرفت.


پرسش:

درود بر شما. چگونه می توان عضو حزب شد؟ آیا از داخل ایران هم میشه و مانیفست حزبتون چی هست؟

با درود. نحوه عضویت در حزب چگونه است؟

برای ورود و فعالیت چه باید کرد؟

پاسخ:

مرکز حزب پان ایرانیست در داخل کشور است و بیشتر پان ایرانیست ها در درون ایران فعالیت می کنند. هر فرد ایرانی که به آینده مهین بزرگ خود (ایران بزرگ) علاقه مند است و در اندیشه سربلندی ملت ایران می باشد، می تواند به هموندی حزب درآید. نخستین مرحله آشنایی اجمالی فرد با اندیشه ها و آرمان های پان ایرانیسم است که می توان از طریق شرکت در دوره های آموزشی و یا شرکت در نشست های حزبی با اندیشه ها و کارنامه حزب پان ایرانیست آشنا شد. عضویت در حزب ترجیحاً حضوری انجام می شود و فرد باید به وسیله یکی از اندامان رسمی به مقامات بلند پایه حزبی معرفی گردد. پس از کسب آشنایی در صورت علاقه فرد به عضویت آزمایشی در می آید که مدت این دوره حداقل شش ماه است. پس از شش ماه در صورت صلاحدید مقامات حزبی، فرد به عضویت دائم (عضویت رسمی) حزب پان ایرانیست مفتخر می گردد.

هر فرد پس از عضویت در حزب بنا به توانایی ها و شایستگی های خود و نیازهای حزب می تواند مسئولیت هایی را بر اساس وظایف ساختاری پیشبینی شده و برنامه های نیروی عضو در آن پذیرا شده و به فعالیت بپردازد.


پرسش:

پان ایرانیست به پرچم قوم ها و زبان مادریشان احترام میذاره؟

پاسخ:

اقوام ایرانی تار و پودی از ملت یکپارچه ایران هستند و در سرزمین ایران کنونی تنها یک ملت با یک پرچم وجود دارد. گویش ها و لهجه های قومی و محلی بخشی از فولکلور ایرانیان است و از نظر حزب پان ایرانیست و بر اساس اصل 18 و 19 قانون اساسی پیشنهادی آن، پاسداری و احترام به گویش های ایرانی وظیفه ملت و حکومت ملی است و همچنین استفاده از زبان ها و گویش های محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی در کنار زبان فارسی آزاد است.


پرسش:

حزب یا سازمان شما بخش نظامی هم داره؟

پاسخ:

خیر؛ حزب پان ایرانیست حزبی است متکی به اندیشه سازنده و بالنده ناسیونالیسم و بر اساس تعاریف مدرن از تحزب، حزب پان ایرانیست خود را یک ساختار سیاسی - اجتماعی برخاسته از درون جامعه ایرانی برای دستیابی به خواست ها و نیازهای ملت ایران می داند و حرکت و مشارکتی است از سوی مردم به سوی پارلمان و دولت ملی، بنابراین تحرکات نظامی در این نگرش و ساختار اجتماعی نقشی ندارد، بلکه امروز پان ایرانیست ها باور دارند که باید جامعه را با اندیشه های خردمندانه مسلح کرد تا بتوان به جنگ با سیاهی ها و تباهی ها رفت.


دو پرسش:

نظر شما درباره شاهزاده؟ آیا ایشان را قبول دارید یا نه؟

آیا این حزب منتظر بازگشت شاهزاده است و تنها بخاطر پدرانش به او اعتماد دارد؟

پاسخ:

حزب پان ایرانیست از مکتب پان ایرانیسم بنیاد گرفته است و اساس هدف، باور، اندیشه، و آرمان خود را بر روی اشخاص پایه ریزی نکرده است. در مکتب پان ایرانیسم که ناسیونالیسم ایرانی است، میزان مقبولیت افراد و همچنین میزان نزدیکی یا دوری ما نسبت به افراد با میزان نزدیکی یا دوری کارکرد ایشان نسبت به ناسیونالیسم ملت ایران است. شاهزاده رضا پهلوی نیز از این امر مستنا نیست، ضمن اینکه ایشان از نگاه پان ایرانیست ها وارث آیین شهریاری ایران هستند و در ایشان توانایی هایی برای گذار از وضعیت موجود دیده می شود. شخصیت و فعالیت های شاهزاده رضا پهلوی ما و همه ایرانیان را به قضاوتی مثبت درباره ایشان نشانده است و این معیاری درست و کافی جهت پذیرفته شدن و مقبولیت ایشان نزد مردم به استناد شعارهای خیزش دی 96 بوده است.


پرسش:

سلام. میخواستم بپرسم حزب پان ایرانیست چه نوع حکومتی را قبول دارد و اینکه چرا پیوستن به حزب سخته؟

پاسخ:

از نظر حزب پان ایرانیست محتوای حکومت بسیار مهم تر از شکل آن است اما با توجه به شرایط و نیازهای تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و ژئوپلوتیک ایران و ظرفیت های اشکال حکومتی، حزب پان ایرانیست سامانه حکومتی پادشاهی پارلمانی را برای ایران مناسب و لازم می داند و بنا بر همین باور، قانون اساسی پیشنهادی خود را بر اساس پادشاهی پارلمانی در بهمن 1397 تدوین و منتشر کرد.

پیوستن به حزب پان ایرانیست مشکل نیست و هر ایرانی آزاده ای که به اندیشه پان ایرانیسم باورمند باشند و خواهان فعالیت تشکیلاتی باشد می تواند به حزب پان ایرانیست بپیوندد، البته طبیعتاً حزب پان ایرانیست در پذیرش داوطبان عضویت دقت خاصی دارد که نمی توان آن را به معنی سختی در پذیرش دانست.


پرسش:

با درود. علت تشتت در این حزب چیست؟ آقای شهریاری در حزب پان ایرانیست چه سمتی دارند؟

پاسخ:

در حزب پان ایرانیست تشتتی وجود ندارد و با شناختی که نسبت به دیگر احزاب و گروه ها دارم باید بگویم که حزب پان ایرانیست یکی از با آرامش ترین احزاب ایرانی است که اعضای بدنه آن کاملاً هماهنگ با شورای عالی رهبری منتخب کنگره در حال فعالیت می باشند. روزگاری در دهه هشتاد عده ای فرصت طلب با اقدامات خلاف اساسنامه و مصوبات حزبی، اقداماتی برای به آشوب کشیدن حزب انجام دادند که منجر به اخراجشان از حزب شد و حزب به آرامش بازگشت، این چند تن پس از اخراج دست به تلاش هایی ناکام برای موازی سازی با حزب پان ایرانیست زدند که توضیح آن پیشتر داده شده و در این پاسخ نمی گنجد و علاقه مندان می توانند به بیانیه های حزبی مراجعه نمایند.

سرور حسین شهریاری یکی از اعضای شورای عالی رهبری حزب بودند و به دنبال غیبت های مکرری که در نشست های شورای عالی رهبری داشتند، شخص دیگری از اعضای علی البدل جایگزین ایشان شد و در حال حاضر ایشان هیچ سمت تشکیلاتی در حزب پان ایرانیست ندارند.


پرسش:

آیا پان ایرانیسم بین زن و مرد تفاوتی قائل می شود؟

پاسخ:

در فرهنگ ایرانی تفاوتی میان وظایف و حقوق اجتماعی میان مردان و زنان نیست. تنها تفاوت میان زنان و مردان تفاوت های فیزیولوژیک و نقش هر یک در خانواده است که برای پدران و مادران نقش هایی گوناگون در نظر گفته شده است.


پرسش:

آیا حزب پان ایرانیست توسط رژیم و دولت رسمیت داره و اجازه فعالیت در داخل کشور را داره؟

پاسخ:

حزب پان ایرانیست نه در گذشته و نه در حال و نه در آینده هیچگاه حزبی حکومتی نبوده و نیست و نخواهد بود که خود را نیازمند مجوز از حکومت ها بداند. بر اساس فسلفه تحزب اصولاً گروه هایی که حکومتی هستند نمی توانند کارکرد حزبی داشته باشند و نمی توان نام حزب بر آن ها گذارد زیرا اگر چنین باشد این گروه ها مجری اوامر دولت خواهند بود و نمی توانند نقش نظارت کننده، پیشنهاد دهنده، انتقاد کننده، و یا مشارکت کننده نسبت به دولت داشته باشند؛ در کشورهای آزاد هم احزاب از حکومت ها مجوز دریافت نمی کنند بلکه موجودیت خود را به همراه مرامنامه و تعداد امضاهای لازم از هواداران خود به وزارت کشور اعلام می کنند.

در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت احزاب آزاد بیان شده است و این آزادی مشروط به مجوز دولت بیان نشده است ولی این اصل هم مانند سایر اصول مربوط به حقوق ملت نیز از آن عبور شده است و بهایی به آن داده نشده است و دائماً برای حزب پان ایرانیست که در داخل ایران فعالیت می کند مشکلات و محدودیت ها و محرومیت هایی ایجاد کرده اند و در احضارهایی که وزارت اطلاعات از اندامان و هواداران حزب به عمل آورده است، اتهام و بهانه غیر قانونی بودن حزب پان ایرانیست را مطرح کرده اند! حزب پان ایرانیست بر مکتب پان ایرانیسم بنیاد گرفته است و موجودیت و مجوز خود را بر اساس این مکتب و نیازهای تاریخی و اجتماعی ملت ایران دریافت می کند و هیچگاه منتظر و باورمند مجوزهای دولتی نبوده است. هم اکنون نیز حزب پان ایرانیست با تمام محدودیت ها و محرومیت ها و با ایستادگی اندامان خود به فعالیت می پردازد.


پرسش:

با درود و وقت بخیر! چرا اینقدر در رسانه ها و جذب جوانها ضعیف عمل کرده اید؟ سایت های پان ایرانیست و جوانان پان ایرانیست از لحاظ خبری بروز نیستند و بخش تماس با ما اشکال فنی دارد. چرا فالورهای تلگرام و اینستاگرام ملی گرایان ایران اینقدر پایین است؟ تاسف بار است. حزب ناسیونالیست های ایران بایست بین ملت ایران حمایت شود. موفق باشید.

پاسخ:

نظر من درباره جذب جوانان کاملاً بر عکس شماست و من که با بخشی از بدنه حزب در تماس هستم و شاهد رشد روز افزون حزب در میان جوانان بوده ام، حزب پان ایرانیست را در جذب جوانان بسیار مؤفق می دانم و باور دارم رشد حزب در میان ایرانیان به ویژه جوانان بسیار چشمگیر بوده است و حتی در بُعد غیر تشکیلاتی حزب یعنی اندیشه، باید گفت که اندیشه پان ایرانیسم جلوتر از تشکیلات حزب پان ایرانیست توانسته است پیشروی داشته باشد.

در مورد رسانه ها که پرسیدید عرض شود که تکلیف رسانه های داخلی روشن است، اما در میان رسانه های خارجی بایکوت و سکوت شگفت آوری در قبال گروه های میهن پرست وجود دارد که شاید بتوان ریشه آن را در زد و بند با دستگاه های اطلاعاتی داخلی و سیاست های گلوبالیستی و تأمین مالی آن ها پیدا کرد اما در این میان رسانه هایی هم بوده اند که در حد بضاعت خود به ما پرداخته اند و ما از آن ها برای رساندن صدای حزب پان ایرانیست به ایرانیان و جهانیان استفاده برده ایم.

ما در حزب پان ایرانیست چیزی به نام سایت جوانان پان ایرانیست نداریم، تنها یک سایت رسمی به نشانی www.Paniranist-Party.org داریم که زیر نظر شورای عالی رهبری حزب اداره می شود که در داخل ایران فیلتر است و یک سایت خبری نیست که بتوانیم عملکرد آن را در خبررسانی قضاوت کنیم. سپاسگزارم که ایراد سایت را در بخش تماس با ما متذکر شدید و امیدوارم که مسئولان سایت به آن رسیدگی کنند اما ما در دایرکت پیج اینستاگرامی حزب همیشه با هم میهنان گرامی در تماس بوده ایم و تنها حزبی هستیم که در کانال تلگرامی خود یک آیدی برای ارتباط با ما در نظر گرفته ایم.


پرسش:

پان ایرانیسم در مورد مذهب چه می گوید؟

پاسخ:

حزب پان ایرانیست یک حزب ناسیونالیست و سکولار است. ناسیونالیسم مکتب اصالت ملت است و ما پان ایرانیست ها این را در نظر داریم که درون ملت ایران باورمندان به مذاهب گوناگون وجود دارند و توجه ویژه به یک مذهب و قانونگذاری بر مبنای مذاهب باعث پایمال شدن حقوق اجتماعی باورمندان دیگر مذاهب می شود و این امر می تواند زمینه شکاف میان ملت ایران را فراهم کند. سکولاریسم از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است که به همه شهروندان یک کشور جدای از باورهای مذهبیشان به یک دیده می نگرد و باورهای مذهبی مردم را تا آنجا که به منافع و مصالح ملی کشور آسیب رسان نباشد مورد احترام قرار می دهد، چنانکه در اصول 9،28،29،31،32 قانون اساسی پیشنهادی حزب پان ایرانیست به این مسائل توجه ویژه شده است.


پرسش:

نظر شما در رابطه با ارتباط با جنس مخالف چیست؟

پاسخ:

از نگاه من اصولاً استفاده از عبارت "جنس مخالف" ناخودآگاه دو جنس متفاوت را در مقابل یکدیگر و تضاد قرار می دهد و باید با نگاهی دیگر و عبارتی دیگر با این دو جنسیت متفاوت برخورد شود. حزب پان ایرانیست حزبی است سکولار که در برنامه های خود تکیه بر قوانین مدنی مدرن دارد، نه قوانین مذهبی. حزب پان ایرانیست آزادی های اجتماعی افراد را محترم می شمارد و از دخالت در آن ها و محدود کردن آن ها نیز دوری می جوید؛ بنابراین مسئله "ارتباط با جنس مخالف" در مباحث و برنامه ها و نگرانی های حزب پان ایرانیست جایگاهی ندارد.


پرسش:

حزب پان ایرانیست چطور آزاد توی ایران داره کار میکنه و آیا آزادی به شما رسیده تا بحال؟ دفترتون کجاست و چه محدودیت هایی دارید؟

پاسخ:

در پاسخ های بالاتر به چگونگی فعالیت های حزب پان ایرانیست اشاره مختصری داشتم. توضیح کوتاهی که می توانم درباره محدودیت ها و محرومیت های رسیده به حزب پان ایرانیست بیان کنم این است که حزب پان ایرانیست کمترین رسانه ای در اختیار ندارد، سرور دکتر عاملی تهرانی در ابتدای انقلاب توسط شیخ خلخالی تیرباران شدند، حکم تیر سرور پزشکپور توسط خلخالی صادر شد و ایشان ناچار به مهاجرت از کشور شدند و پس از چند سال که به ایران بازگشتند محرومیت های اجتماعی فراوانی برای ایشان در نظر گرفته شد، سایت حزب فیلتر است و دائماً به فضای مجازی آن حملات سایبری انجام می شود، اعضا و هواداران آن بارها توسط دستگاه های امنیتی احضار و تهدید شده اند، تعدادی از اعضا و هواداران حزب بارها بازداشت شده اند، تعدادی از دانشجویان پان ایرانیست از تحصیل محروم شده اند، از برگزاری کنگره دهم حزب جلوگیری شده است، چندین مرتبه به جلسات در دفتر حزب حمله شده است، از برگزاری اردوهای فرهنگی حزب جلوگیری به عمل آمده است، و در مواردی برای اشتغال برخی از اندامان سنگ اندازی هایی صورت گرفته است.

دفتر حزب پان ایرانیست (پایگاه سیاوش) در یک ساختمان اداری - تجاری همراه با تابلو نیست، بلکه در زیرزمین منزل سرور بانو صفارپور (دبیر کل حزب) واقع می باشد که هیچگونه تابلو و نشانی هم ندارد و در عصر روزهای یکشنبه میزبان پان ایرانیست ها و دیگر میهن پرستان است.


پرسش:

پان ایرانیسم در مورد دگر اندیشان چه نظری دارد؟

پاسخ:

از نظر پان ایرانیسم همه دگراندیشان دارای حق و حقوق شهروندی یکسان با دیگر ایرانیان هستند.


پرسش:

موضع حزب پان ایرانیست را به صورت شفاف و روشن در زمان شورش 57 بیان کنید.

پاسخ:

حزب پان ایرانیست پیش از انقلاب حزبی اصلاح طلب و باورمند به قانون اساسی پادشاهی مشروطه بود و در دوره هایی در مجلس شورای ملی نمایندگان آن حضور داشتند. می توان گفت حزب پان ایرانیست تنها حزبی بود که به انقلاب 57 نپیوست و با آن مخالف بود. در شهریور 57 سرور محسن پزشکپور (رهبر حزب پان ایرانیست و نماینده مجلس دوره 24) در مجلس شورای ملی هشدار دادند که انقلابی خانمانسوز از سوی مثلث شوم ارتجاع سرخ و سیاه و غارتگران در راه است که اگر با جدیت از آن جلوگیری نشود به زودی به وقوع می پیوندد که متأسفانه چنین هم شد. همچنین پیش از انتخاب بختیار به نخست وزیری، سرور محسن پزشکپور گزینه شاه برای نخست وزیری بودند که برنامه های حزب پان ایرانیست برای کنترل اوضاع کشور و جلوگیری از انقلاب مورد پسند پادشاه واقع نشد و پس از آن بختیار به نخست وزیری برگزیده شد.


پرسش:

چه الگوهایی برای دوباره یکی شدن سرزمین های تجزیه شده ایرانی وجود داره؟

پاسخ:

تشکیل اتحادیه اقتصادی یا سازمان نظامی و یکسان سازی های آموزشی می تواند آغاز کننده باشد.

فدرالیسم نیز به عنوان پیوند دهنده سرزمین های جدا شده ایرانی راهکار آزموده شده در سراسر جهان است که متأسفانه عده ای از آن به شکل وارونه و برای تجزیه سرزمین مادر نام می برند!پاینده ایران

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : شنبه 19 مرداد 1398