ترور سلمان و آرش
۲۶ امرداد ۱۴۰۱

 پاینده ایران

 

اگر چه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که ترور فیزیکی سلمان رشدی ارتباطی به آن‌ها ندارد، ولی همزمان ترور اندیشه و سرکوب قصد انسان‌ها برای دادخواهی در درون کشور از سوی همین جمهوری منجر به صدور حکم زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی برای آرش کیخسروی و دو تن دیگر شده است. 

آزادی بیان و اندیشه از حقوق طبیعی انسان‌ها است و در قانون اساسی نیز بر وظیفه حاکمیت در حفظ چینن آزادی هایی تاکید شده است. اما عملکرد حاکمیت همواره بر این بوده است که اگر قرار است بیان و اندیشه آزاد باشد، این آزادی باید در جهت ترویج و توسعه خواست‌ها و تمایلات حاکمیت حرکت کند در غیر این صورت ترور فیزیکی و فکری در انتظار دادخواهان خواهد بود.

آرش کیخسروی و دوستانش به این اتهام بازداشت شدند که «قصد» داشتند با ثبت دادخواستی از عملکرد حاکمیت در کنترل بیماری کوید و به خطر انداختن سلامتی مردم نزد خود حاکمیت دادخواهی کنند. ولی اینک به سبب همین «قصد» به زندان محکوم شده‌اند.

هیچ نیرویی در جهان نمی‌تواند از پراکنده شدن اندیشه‌های خیرخواهانه بشری جلوگیری کند حتی اگر مسلح به فرامین مذهبی باشد و یا خود را مقدس بنامد. دوران زندان نیز به پایان می‌رسد. 

 

@paniranist_party

 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : سه شنبه 29 شهريور 1401