بازهم آرش کیخسروی...!
دکتر سهراب اعظم زنگنه
۱ شهریور ۱۴۰۱

 

پاینده ایران  
 
آرش نازنینم میراث من از اسطوره پایداری و عشق به ایران و آرمانخواهی و شرافت انسانی و ایثار، بزرگمرد نمونه شادروان سرور رشید کیخسروی است و چون جان دوستش دارم. ولی باز هم زندان، بازهم ارش؟...   
زجر و اسارت آرش کیخسروی نموداری از زجر و اسارت امروز مردم ایران است و آن را با هر توجیه و بهانه ای محکوم می کنم. و سر تعظیم در برابر مادر بزرگوار و ستم دیده اش که به همراه بهشتی روان سرور رشید کیخسروی چنین فرزند پاکبازی به راه ایران تربیت کرده اند فرود می آورم و به خواهران گرامی آرش، پاره های تنم درود می فرستم.
 
@paniranist_partyپایند
 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : سه شنبه 29 شهريور 1401