درگذشتِ سرور احمد علی خسروی
23 شهریور 1392


اوست پایدار


پاینده ایران
شورای عالی رهبری ودبیرکل حزب پان ایرانیست با تاسف بسیار در گذشت سرور احمد علی خسروی پیشکسوت مبارز وایرانخواه پان ایرانیست وریاست محترم سنی کنگره چهارم حزب پان ایرانیست و بزرگ خاندان ایرانپرست خسروی را به آگاهی پان ایرانیست ها وهمه ی میهن پرستان رسانده وخود را با همه خاندان ارجمند خسروی سرور بانو بدرالسادات امین مدنی همسر وفادارآن شادروان وسرور جواد خسروی برادر مبارزشان و فرزندان گرانقدر شان سرور دکتر میتراخسروی عضو علی البدل شورای رهبری در خارج از کشور سرور ناژیلا خسروی مهندس علی خسروی سرور رکسانا خسروی (میرانی) وسرور رضا خسروی وخانواده های محترم وابسته خسروی امین مدنی میرانی بیاتی پروین عشق آبادی سالاری امیری زکائی کاتوزیان صارمی سمیع .


در این اندوه بزرگ شریک دانسته وضمن تسلیت ودل آرامی به آنها و همه یاران پان ایرانیست و ایرانپرستان برای سرور احمد علی خسروی بزرگوار از در گاه خدای بزرگ ایران شادی روان وبرای همسر وفرزندان وهمه وابستگان بردباری وتندرستی همیشگی آرزو داریم.


روانش به سپنتا مینو


پاینده ایران
19/6/92


 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
پاینده ایران سوگ بزرگ ازدست دادن سرور احمدعلی خسروی از یاران دیرگام نهضت اهورائی پان ایرانیسم وحزب پان ایرانیست برای من وهمه ی انهائی که دل درهوای ایران دارند بسیار مشکل است ودردناک ووظیفه ی خود میدانم که برای خاندان ایرانپرست خسروی وهمه ایرانخواهان بردباری وبرای ان بهشتی روان ارجمند علو درجات ازدرگاه ایزد یکتا ارزو دارم. پاینده ایران . دکتر سهراب اعظم زنگنه.
sohrabazamzangeneh
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : شنبه 5 خرداد 1397