پیام تسلیت به سرور منوچهر یزدی

پاینده ایران

سرور منوچهر یزدی گرامی، از سوی شورای عالی رهبری و اندامان حزب پان ایرانیست درگذشت برادر بزرگوارتان دکتر محمد یزدی (استاد دانشگاه جندی شاپور و معاون دانشگاه اصفهان) را به شما و دودمان محترمتان تسلیت عرض نموده و بقای عمر بازماندگان و شادی روح ایشان را از ایزد یکتا خواهانم.

 

زهرا صفارپور (دبیر کل حزب پان ایرانیست)

 

 

پاینده ایران

سرور منوچهر یزدی ارجمند درگذشت برادر گرامی و فرهیخته تان دکتر محمد یزدی (استاد دانشگاه جندی شاپور و معاون دانشگاه اصفهان) را به شما، دوده گرامیتان و جامعه دانشگاهی ایران تسلیت و دلارامی می گوییم.

 

شورای جوانان حزب پان ایرانیست