توهینی دیگر به ملت ایران در پی خیزش اخیر مردم
در پی اعتراضات و شعارهای اخیر مردم کشورمان در اعتراض به گرانی، فساد، غارت و ستم دولت و قوه قضائیه و دیگر ارگانها و عوامل رژیم انقلابی اسلامی، تعدادی از اصلاح طلبان حکومتی این گونه شایع کرده اند که این تظاهرات به دعوت و سازماندهی ابراهیم رئیسی که رقیب اصولگرای روحانی در انتصابات بود و در مشهد انجام شده است!
 
رئیسی و روحانی مانند دیگر گزینش شده های مصلحتی سالهای پیش از فیلترهای عقیدتی و استصوابی رژیم رد شده و هر دو از "خودی"ها هستند هر چند هر کدام برچسبی متفاوت بر چهره دارند.

حال سؤال اینجاست که آیا اعتراضات از مشهد شروع شده و فقط در مشهد و خراسان بوده است؟!
آیا رئیسی گفته است که بگویید "ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره"؟!
یا بگویید "رضاشاه، روحت شاد"؟!
یا "ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم"؟!
یا "اسلامو پله کردین، مردمو ذله کردین"؟!
یا "مرگ بر دیکتاتور"؟!
یا "نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران"؟!
و....
 
اگر رئیسی این ها را گفته باشد باید به او گفت دست مریزاد!!!

و سئوالی دیگر اینکه آیا مردم ایران فقر و فساد و غارت را درک نمی کنند که آخوندی مثل رئیسی بیاید و به آن ها بگوید تا به خیابان بروند و اعتراض کنند؟! آیا مردم ما هنوز بعد از حدود چهار دهه بدبختی و فلاکت را ندیده و حس نکرده اند که منتظر اعلام مهره های این جناح و آن جناح حاکمیت فرقه ای باشند؟! آیا این شایعه سازی ها توهین به شعور ملت نیست؟!

مطمئنا این آخرین ژاژخایی و توهین نسبت به ملت فریب خورده و غارت شده کشورمان نخواهد بود و وحشت حضرات "خودی" از قیام مردم و برچیده شدن سفره چپاول انقلاب، آن ها را به هذیان گویی های بیشتر واخواهد داشت.