خواست ملت ایران باید اجرا گردد

پاینده ایران

 

هم میهنان گرامی! خیزش ملی ایرانیان در سراسر کشور، هرگونه تردیدی را درباره ماهیت ملی و مستقل آن برطرف کرده است. مردم به جان آمده ایران با چشمی باز و بینشی ژرف به میدان آمده اند.

حاکمیت مذهبی پس از 38 سال فرمانروایی بر سرزمین کهن و ملت سرافراز ایران، نه تنها در برآوردن خواست های حداقلی ملت ایران برای یک زندگی آبرومندانه درمانده است، بلکه با سوء تدبیر و تنش آفرینی در عرصه های داخلی و بین المللی، کشور را در آستانه بحران های فراوان و بی پایان قرار داده است.

غارت و چپاول سرمایه و اموال عمومی و نیز اختصاص بودجه های کلان به خودی های نظام اسلامی از یک سو و گسترش فقر، فساد، بیکاری، تبعیض، و نابودی سرمایه های ملی همچون منابع آبی، زیست بوم، و میراث فرهنگی کشور که جملگی در نتیجه مدیریت ضد ایرانی نظام حاکم بوده، چشم اندازی خطرناک در برابر دیدگان ملت ایران گشوده است.

جناح های حکومت اسلامی یکی پس از دیگری در چند دهه گذشته قدرت را در دست گرفته اند اما جز شعار، ثروت اندوزی، دروغ، و خلف وعده چیز دیگری به مردم تحویل نداده اند. همچنین دیری است که "بازی بد و بدتر" میان جناح های اصلاح طلب و اصولگرا رنگ باخته و مردم تیزبین ایران چاره ای دیگر را می طلبند.

در چنین شرایطی بهترین راه برای خروج کشور از بن بست و برآوردن خواست ملت ایران "انتقال مسالمت آمیز قدرت از حاکمیت مذهبی به حاکمیت ملی بر اساس یک رفراندوم آزاد و در چهارچوب منافع ملی" است.

از این رو، حزب پان ایرانیست به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هشدار می دهد که خواست روشن ملت ایران را بپذیرند و از سرکوب مردم ستمدیده و به ستوه آمده ایران پرهیز کنند، زیرا هرگونه سرکوب مردم چیزی جز چرخه خشونت را بازتولید نخواهد کرد و به گواه تاریخ، درصورت وقوع چنین رویدادی پیروز نهایی ملت ایران خواهد بود.

 

 

پاینده ایران

شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست

10 دی 1396