پیام دبیر کل حزب پان ایرانیست خطاب به ملت بزرگ ایران و نظامیان

 

پاینده ایران


ارتشى، سپاهى، نیروى نظامى! همه شما فرزندان ایرانید، مبادا به روى هموطنان خود شلیک کنید یا به آن ها صدمه برسانید.

ملت ایران سی و هشت سال انواع مشکلاتى را که حکومت به آن ها وارد کرده با سکوت و بردبارى تحمل نموده و با صبورى حتى از خون فرزندانش گذشته و باز پاى صندوق رأى رفته تا حکومت شما به اعتبار رأى مردم مشروعیت خود را به جهانیان نمایش دهد.

بازنشسته، معلم، مال باخته، کارگر حقوق عقب افتاده، جوانان دانشگاه رفته بیکار، بى خانمان هاى کارتن خواب، معترضین به فساد مالى، اخلاقى، و فرهنگى همه به خیابان ها آمدند و کسى صدایشان را نشنید! از شما مى پرسم آن روز که این حاکمیت قدرت را به دست گرفت شعارش کمک به کوخ نشینان نبود؟

شوربختانه امروز قشر متوسط جامعه هم مجبور است نان سفره خانواده اش را با سختی بسیار تأمین کند. مردم دیدند و تحمل کردند ولی در آخر به گاه هفتم دیماه ١٣٩٦ صبرشان به پایان رسید و لحظه حرکت ملى آغاز شد.

به گفته امروز آقاى روحانى مردم حق اعتراض دارند؛ مردم اعتراضی آرام داشتند ولى اعتراضشان با سرکوب همراه شد! حکومت، خود اختلاس چند میلیاردى مسئولان را مطرح کرد ولی کسى بازخواست و محاکمه نشد و شما نظامیان و امنیتی ها بهتر می دانید که این کار حکومت نمایشی بود!

حکومت کارنامه مردودى خویش را خود امضاء کرد و مردم دیگر حاضر نیستند سرنوشت امروز و آینده فرزندان خود را به دست مردود شدگان بسپارند و بیشتر از این عزیزانشان را به خطر بیاندازند، پس حق دارند به این حکومت "نه" بگویند. بنابراین هیچکس حق ندارد حرکت خودجوش مردم را خدشه دار کند و جنبش مردمى و یا علل آن را به جناح های اصولگرا و اصلاح طلب حکومتی نسبت دهد.

نظامیان ارتشى، سپاهیان، نیروى انتظامى! شما خود فرزندان این آب و خاک هستید و بهتر از هرکس مى دانید که حرکت مردم نه به تحریک و دخالت عوامل بیرونى اتفاق افتاده نه به جناح هاى داخلى مربوط است، بلکه این حرکت خودجوش مردم به تنگ آمده است. پس با علم و آشنایى به رفتار انسانى شما نظامیان در برخورد با خود در هنگام احضارهای حزبی، از شما فرزندان وطن انتظار دارم که به پاس ایرانى بودنتان در مقابل هموطنان خود با خشونت برخورد نکنید و با مُهر تأیید به حرکت حق طلبانه شما ملت بزرگ ایران به هموطنانم مى گویم که انتظار مى رود شما هم اجازه ندهید تسویه حساب هاى شخصى در این جنبش مردمى به خشونت مبدل گردد.

آرامش در حضور، رمز پیروزى حق طلبانه شماست که مى خواهید سرنوشت و اداره زندگى خود را به دست گیرید.پاینده ایران
زهرا صفارپور (دبیر کل حزب پان ایرانیست)
12 دی 1396