در رابطه با خروج آمریکا از برجام

 

پاینده ایران

 

هم میهنان؛ خروج امریکا از توافق برجام نشانه بی اعتباری حاکمیتی است که در هیچ یک از قراردادها منافع و مصالح ملت ایران را رعایت نکرده و بر اساس زد و بندهای جهانی به امضای پیمان نامه ها پرداخته است. معاهدات و قراردادهای گوناگونی که طی چهار دهه گذشته از سوی حاکمیت فرقه ای با طرف های خارجی امضا شده هرگز دستاورد روشن و مثبتی برای ملت ایران نداشته است و برجام نیز یکی از همان قراردادها به شمار می رود.

آنچه در نتیجه مدیریت حکومت اسلامی بر ملت ما در چهار دهه گذشته روا داشته شده، تنها شرایط زندگی ما را سخت تر کرده و آینده میهن و فرزندان ما را بیشتر به خطر انداخته است. از این رو با توجه به خروج امریکا از برجام و شرایط سخت و خطیر آینده که بر ملت و سرزمین ما وارد خواهد شد بایسته است که مردم کشورمان، به ویژه فعالان دلسوز و میهن پرست بیش از گذشته منسجم شده و آمادگی خود را برای روزهای پیش رو حفظ نمایند.

تلاش برای اعاده آزادی و حفظ یکپارچگی کشور و عبور از حاکمیت فرقه ای و برقراری حکومت ملی، سکولار و دموکراتیک نباید تحت الشعاع تعارض دوباره جمهوری اسلامی و آمریکا قرار گیرد.

 

پاینده ایران
شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست 
19 اردیبهشت 1397