اخبار حزبی
رسول رازی
۵ خرداد ۱۳۹۹

 پاینده ایران 

شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست با توجه به استعفای دبیر کل، ضمن تقدیر از تلاش های بانو زهرا صفارپور که در دوره دبیر کلی خود تمام کوشش و نیروی خویش را صرف مدیریت حزب نمود و با آرزوی تندرستی و سرافرازی برای وی، سرور دکتر سهراب اعظم زنگنه را به عنوان دبیر کل حزب پان ایرانیست انتخاب نمود.

شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست
بیستم اردیبهشت ۱۳۹۹

 
پروازی دیگر... 20 خرداد 1394
بازگشت همه به سوی خداست 30 اردیبهشت 1394
پروازی دیگر به سوی او... 27 آذر 1393
دل آرامی به سرور خلیل طلایی 22 آذر 1393
بازگشت سلامتی به سرور قدرت الله جعفری، قایم مقام حزب پان ایرانیست 4 آذر 1392
درگذشت سرور محمود بسترآهنگ 4 آذر 1392
درگذشتِ سرور احمد علی خسروی 23 شهریور 1392
ممانعت دستگاه امنیتی از برگزاری مراسم یادبود درگذشتگان حزب 13 اسفند 1391
مراسم یادبود سروران کرمانی، سورتیجی و فرهند در دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست 8 اسفند 1391
درگذشتِ سرور فخرالدین سورتیجی 22 بهمن 1391
درگذشتِ سرور محمد جواد فرهند 16 بهمن 1391
سرور مهندس رضا کرمانی درگذشت 10 بهمن 1391
انتشار مجموعه اشعار دکتر عاملی تهرانی 4 بهمن 1391
مسدود شدن تارنمای حزب پان ایرانیست در استرالیا 6 دی 1391
گفتگوی دبیرکل حزب پان ایرانیست با رادیو فردا 26 آذر ماه 1391
عیادت شورای عالی رهبری از مهندس کرمانی 25 آذر ماه 1391
تایید حکم یک سال و نیم زندان برای سامان آریامن 13 آذر ماه 1391
دسنگیری شماری از اعضای حزب پان ایرانیست 3 آذر 1391
کسالت مهندس رضا کرمانی و آرزوی بهبودی ایشان 29 آبان 1391
جشن روز بنیاد مکتب پان ایرانیسم در دفتر مرکزی حزب برگزار شد 16 شهریور ماه 1391
 
کلمات کلیدی :    دبیر کل
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399