نامه به دبیرکل سازمان ملل در پی کشتار حجاج ایرانی
17 امرداد ماه 1366

جناب خاویر پرز دوکوییار ، دبیرکل سازمان ملل متحد ـ نیویورک

جای بسی تاسف است که پس از ارسال نامه مورخ 27 ژوئیه 1987 ( پنجم امرداد 1366 ) برای آن جناب ، اکنون پس از حدوث یکی از هولناکترین و ضد انسانی ترین وقایع تاریخ رهبری این نامه را برای شما ارسال میدارم .
همانگونه که آگاهی دارید در نهم امرداد ماه سال جاری ، نیروهای نظامی و شعبه نظامی دولت عربستان سعودی در کنار « کعبه ـ خانه خدا به صفوف عظیم راهپیمایانی که زائران خانه خدا بودند یورش آوردند .
بی گمان ، آگاهی دارید که شهیدان این جنایت هولناک و ضد انسانی تا کنون در حدود 600 تن گزارش شده است . اکثریت آنان ایرانی و نیز جمعی دیگر ، از ملیتهای گوناگون میباشند که مشتاقانه در صفوف راهپیمایان خانه خدا بودند . گذشته از آنان که در این راه به درجه شهادت نائل شدند . چند هزار تن نیز مجروح و مصدوم گردیده اند .
این جنایت هولناک و ضد انسانی که بیگمان در تاریخ بشریت مدبل و مانند ندارد ، در یکی از معدود جایگاههای نیایش جامعه بشری و به اعتقاد بیش از یک میلیارد مسلمانان جهان در تنها جایگاه والای پرستش و نیایش خداوند « خانه کعبه » انجام گردیده است .
ریشه های عمیق این جنایت ضد انسانی و گستردگی ابعاد انجام این توطئه شرم آور و مخدوش کننده وجدان بشریت آنگاه بیشتر آشکار میگردد که توجه نمائید ارتکاب این یورش و قتل عــام « راهیان خانه خدا » در روز و طی آئینی انجام گردید که حتی هیچکس نمـیتواند ذی وجودی را از وجود خود براند و بر کنار زنــد و چه پــرنده ای باشد و حتی حشره ای .
در چنین روز و طی چنین آئینی قوای مسلحه و شبه نظامی آل سعود ، بر روی راهیان خانه « خدا « کعبه » سنگها فرو ریختند و با اسلحه های کمری ، تفنگها و سلسلها بر روی آنان آتش گشودند .
ارتکاب این جنایت هولناک از سوی « خاندان آل سعود » که چونان زخمی التیام پذیر بر پیشانی تاریخ بشریت خواهد بود . امری مستبعد نیست .
آنچه جای شگفتی است . فراهم آوردن موجبات ارتکاب چنین جنایت هولناک تاریخی و ضد انسانی میباشد .
هرگاه قدرتهای ستمگر جهانی ، آشکار ، از کسانی چون « صدام حسین تکریتی » و حامیان و همکاران او ، از جمله خاندان « آل سعود » حمایت نمیکردند و با همه توان و نیروی خود بر ضد ملت بزرگ و مقاوم و ستم کشیده ایرانی با یکدیگر دست بیعت نمیدادند ، هرگز چنین حادثه ای شوم و رسوا کننده رخ نمیداد .
من ، در آخرین نامه ارسالی به آن جناب ، خطرات ناشی از آخرین اجلاس امنیت را که به صدور حکمی ظالمانه ( قطعنامه شماره 598 ) انجامید ، یاد آور شدم .
در نامه فوق الذکر از توطئه های وسیع و هم آهنگی قدرتهای ستمگر جهانی بر ضد ملت مبارز ایران که « قلب نچنده ملتهای ستم کشیده » است سخن گفتم در آن نامه یاد آور شدم که چنین اجلاس و چنان نتیجه گیری وفق هیچیک از موازین قانونی حقوق بین الملل و نیز عدالت و منطق نیست .
طی آن نامه یاد آور شدم که چنین تصمیمی نادرست و غیر عادلانه موجب بروز حوادثی بس عظیمتر و هولناکتر در منطقه و جامعه بشری خواهد شد .
آقای دبیرکل
با صراحت و اطمینان خاطر این نکته را بیان میدارم من بعنوان عضوی از جامعه بشری ، بعنوان کسیکه بیش از چهل و پنج سال در مبارزات سیاسی و اجتماعی حضور دارد ( بیش از تاریخ تشکیل سازمان ملل متحد ) بعنوان کسیکه تاریخ هجوم های استعماری و توطئه های آنان را بر ضد ملت بزرگ ایران و دیگر ملتهای جهان ستم کشیده میداند و میشناسد ، بعنوان کسیکه بیش از بیست سال در مقام وکالت دادگستری و عضویت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ایران بوده است . در نتیجه بعنوان کسیکه کم و بیش از تاریخ جهان ـ تاریخ یورشهای استعماری و نیز از قوانین حقوقی و حقوق بین الملل آگاهی دارد ـ بیان میدارم که موثر ترین انگیزه برای وقــوع حادثه شوم هـولناک جمعه خونین ـ نهم امرداد ماه در کنار خانه کعبه ـ اجلاس اخیر شورای امنیت و مصوبه غیر قانونی و غیر عادلانه آن بود ( قطعنامه شماره 598 ) .
چنان اجلاس و چنان تصمیم و مقدمات و موخزات آن بوده است که به حکام « آل سعود » این جرات و جسارت را داد تا به ارتکاب هولناک ترین جنایتهای ضد انسانی در طی تاریخ مبادرت نمایند .
آقای دبیرکل
با وجود مشکلات و موانعی که رژیم « آل سعود » برای بازدید هیأت اعزامی ایران ایجاد نمود متعاقب وقوع این حادثه تا کنون حتی سازمانهای ذیربط بین المللی موفق به دیدار و بازرسی مقتولان و مجرومان و مصدومان و صحنه ارتکاب این جنایت فجیع نگردیده اند . اما بنا به دلایل آورده شده در زیر مسلم است که علی رغم اصول و موازین اسلامی و نیز علی رغم موازین مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ این جنایت هولناک و فراموش نشدنی ـ از سوی رژیم « آل سعود » با « سبق تصمیم » بر پایه تمهیدات قبلی و با حمایت بی چون و چرای توطئه های ستمگران جهانی ، بر ضد ملت بزرگ ایران ، انجام گردیده است .
بدیهی است در ارتکاب این حوادث و جنایت بزرگ و فراهم آوردن مقدمات این توطئه شوم دولت ایالات متحده آمریکا و دیگر همکاران آن نقش موثر و غیر قابل انکاری را بعهده دارند. ایفای چنین نقشی از سوی دولت ایالات متحده آمریکا و دیگر همکاران و همگامان آن به کیفیتی است که آنها را برابر جامعه ی بشری بر کرسی الهام ، مباشرت در ارتکاب این جنایت های ضد انسانی می نشاند .
آن چه تا کنون از گزارش های رسیده نتیجه گیری می شود این است که :
1 ـ بنا به اصول مسلم و معتقدات متقن اسلامی هیچ یک از راه پیـمایان و راهیان « زیارت خانه ی خدا » جز پوششی ساده نداشته اند .
2 ـ این راه پیمائی ، لااقل طی هشت سال گذشته از سوی زائران « خانه ی خدا کعبه » انجام گردیده انجام گردیده است . بنابراین ، موردی استثنائی و غیر مترقب نبوده است که رژیم «آل سعود » بتواند آن را مجوزی برای ارتکاب به این جنایت ها عدوان نماید .
3 ـ اکثریت قریب به اتفاق شهیدان و مصدومان و مجرومان حادثه ، از زنان و معلولان و کهنسالان بوده اند که پیشاپیش صفوف راهیان زیارت « خانه خدا ـ کعبه » در حرکت بودند . بنابراین مشخص است که قبل از هرگونه درگیری ، نیروهای نظامی و شعبه نظامی رژیم « آل سعود » آنان را مورد هجوم قرار داده است .
4 ـ اکثریت کسانی که به ضرب گلوله ها و با پرتاب بار ، سنگ ها شهید گردیده اند ، از ناحیه ی « سر » به پائین ، مورد اصابت گلوله ها و دیگر وسائل مضروب کننده قرار گرفته اند . بنابراین واضح است که از مناطق مرتفع و بالا ، راه پیمایان مورد اصابت سنگ و آتش رگبار گلوله ها قرار گرفته اند .
5 ـ قـوای نظامی و شعبه نظامی رژیـم « آل ســعود » در میان جمع صد هزار نفر ، راه پیـمایان « خانه خدا * » گاز خفه کننده بکار برده است . انجام چنین عملی از جمله جنایت های ضد انسانی است .
6 ـ پیش از وقوع حادثه عوامل رژیم « آل سعود » راه های خروجی مسیر راه پیمایان را مسدود کرده بودند ، اجرای این طرح جز بدین منظور نمی تواند باشد که هزارها مردم آزاده و مسلمان و ضد استعمار را در « تله ی » طرح پیش ساخته تهاجم قرار دهند .
7 ـ رژیم « آل سعود » تعداد زیادی از مقتولان و مجروحان و مصدومان را به مناطق نا مشخص برده است که تا کنون بر تعداد و وضع آنان دسترسی و آگاهی نیست .
8 ـ رژیم « آل سعود » از مداوای مجروحان و مصدومان خودداری ننموده است . بسیاری از آنان در بیمارستانهای این رژیم به سبب عدم رسیدگی عمدی ، جان سپرده اند .
9 ـ عوامل رژیم « آل سعود » آمبولانسها و گروه های هم یاری و کمک رسانی طبی و بهداشتی ایرانی را مورد هجوم و ضرب و ستم قرار داده اند . حتی برخی از آمبولانسها را مجروحین و مصدومین مشرف به مرگ را حمل می کردند سرنگون ساخته و یا به آتش کشیدند .
آقای دبیرکل
به توجه به آنچه فوقاً بیان گردید مسئولیت دشوار شما در این مقطع از تاریخ جامعه ی بشری مشخص می گردد .
من ، ضرور نمی دانم به اصول و مواد گوناگون منشور ملل متحد ـ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دیگر کنسوانسیونها و میثاق های بین المللی اشاره کنم . اندک توجهی به مقدمه ی اصول منشور ملل متحد و نیز مقدمه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، این حقیقت را مشخص مینماید که اکنون جهان در چه مرحله ای حساس از تحول و دگرگونی است .
از یک سو ، ملت ایران به مشابه ی « قلب ملت ها و جهان ستم کشیده » برای رهائی از زنجیرهای اسارت بپا خاسته است . ملت ایران و قیام جهان سوم « خواستار اجرای عدالت انسانی و اجرای « اصل تساوی حقوق ملت ها و انسان ها » در پهنه ی زندگی جامعه ی بشری است .
از سوئی دیگر ـ قدرت های ستمگر و جهانخوار ، همچنان در پی آنند که میلیونها مردم جهان را در زنجیرهای « استعمار و بردگی » نگهدارند . آن چه سال ها است در جهان ستم دیدگان می گذرد . جز بیان این واقعیت تلخ نیست .
گناه « ملت بزرگ ایران » از نظر سیاست های استعمارگر و جهــانخوار این است که چــونان « قلب تپیده و سد شکست ناپذیر » ملت های ستم کشیده ی جهانی برابر ستم گران و جهانخواران ایستاده است .
من ، با وقوف کامل و اطمینان خاطر این حقیقت را با شما در میان می گذارم که هرگاه سازمان ملل متحد نخواهد و یا نتواند که به راه « حاکمیت ملت ها » طی طریق کند . بدون تردید ، فلسفه ی وجودی خود را از دست خواهد داد .
چنین تصوری واهی و باطل است که امثال دولت ایالات متحده آمریکا بتواند ملت های دنیا را چونان « عروسک مومی » در چنگ های استعمار خود بگیرند . دوران سلطه گری و خود کامگی خودکامگان جهان سپری شده است .
شما که اکنون در مسئولیت دبیر کلی سازمان ملل متحد قرار دارید . می بایست این حققت را در مبنی و روش و سیاست این سازمان اعمال نمائید .
هرگاه جز این باشد ، ملت های ستم کشیده جهان که به موجب دلائل بسیار تاریخی و اجتماعی « ملت بزرگ و قهرمان ایران » در قلب آنان قرار دارد . راه دیگری ، برای اجرای حقوق حقه ی خود خواهند یافت .
آقای دبیرکل
ملت ایران ـ بیش از یک میلیارد مسلمانان و نیز دیگر ستم کشیدگان دنیا در انتظار اقدامات مجدانه ی شما در این مورد می باشند .
با احترام و درود بسیار


پاریس 8 اوت 1987 برابر با هفدهم ا مرداد ماه 1366
رهبر حزب پان ایرانیست
محسن ـ پزشکپور

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
کلمات کلیدی :    محسن پزشکپور    حزب پان ایرانیست    پان ایرانیسم    سازمان ملل متحد    عربستان سعودی    فاجعه مکه    آل سعود
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403