سازمان ها، اندام های جامعه ملی
شادروان سرور دکتر عباس روحبخش
20 تیر 1395

همانگونه که سلول های همکار، اندام های کالبد انسانی را می سازند، انسان های همکار، سازمان ها و گروه های اجتماعی را پدید می آورند و همانگونه که اندام های کالبد انسانی را بر یکدیگر رجحانی نیست و تنها وظیفه آن ها مطمح نظر است سازمان ها نیز بر یکدیگر برتری ندارند و به حکم وظیفه است که بودن یا نبودن و مفید یا بی فایده بودن آن ها شناخته می شود منتها چون پیکره ملت نسبت به کالبد آدمی بسیار پیشرفته تر و تکامل یافته تر است توانایی بازسازی اندام هایش را بر حسب ضرورت زمان و نیاز ملی دارا می باشد و این تنها قانون توجیه کننده علت وجودی این سازمان های اجتماعی می باشد.

در یک پیکره ملی اگر سازمان های فرسوده که علت وجودی ندارند و وظیفه ای برای آن ها نمی توان شناخت باقی بمانند اثر و عملشان مانند تأثیر سوء جسم زائد یا انگلی در اندام های بدن انسانی است و هر آینه این اندام ها بخواهند علیرغم نیاز ملت همچنان باقی بمانند و رشد غیرمنطقی بنمایند و خود را بر دیگر سازمان ها تحمیل کنند حکم سرطان را پیدا می کنند. باید اذعان داشت که هنوز جوامع انسانی یعنی ملت ها به زندگی ایده آل و آرمانخواهانه که در آن نیروهای ملی در اوج و کمال است نرسیده اند و بدون شک در چنان روزگاری که همه سازمان ها ملی در راه نیازهای ملت کوشا باشند ملت های جهان از چنان رفاه و آگاهی و نیرومندی برخوردار خواهند شد که حل مشکلات لاینحل امروز جهان برای کودکان فردا به حل کردن جداول فکاهی بیشتر شبیه خواهد بود زیرا نیروهای عظیم مادی و معنوی و فکری و انسانی که امروز در داخل جوامع ملی صرف مبارزات طبقاتی و تصحیح خطاهای طبقات و سازمان های ناآگاه می گردد به اضافه آن نیروهایی که مصروف به جنگ ها و امنیت ملی می گردد در روزگار آگاهی و آرمانخواهی اینچنین به هدر نخواهند رفت.

در جهان آرمانخواه و آگاه نه جنگ طبقاتی خواهد بود نه تجاوز به حقوق ملت ها بلکه همه ملل جهان در خانواده جهانی با حفظ ویژگی های فرهنگ های رنگارنگ خویش در کنار یکدیگر زندگی توأم با کوشش در راه فروزان کردن اندیشه و شناخت گوهر ناب تکامل روح فاخر جهان را پایه گذاری می کنند و به قول عرفا در آن روز انسان به جایی و به مرتبه ای می رسد که پیوسته خواست و آرزوی هر عارف روشندل و روشن بینی بوده است و از به هم پیوستن روان های تعالی یافته انسان ها، ملت های متعالی به وجود خواهند آمد که نیروهای شگرف نهادی خود را در راه شناخت واجب الوجود و در راه وحدت گوهرهای نهفته در درون آدمیان با یگانه گوهر روح فاخر جهان به کار خواهند برد.


شادروان دکتر عباس روحبخش - 1357/11/24

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403