گذری کوتاه بر پان ایرانیسم و بنیاد آن
آناهیتا پورکریمی
15 شهریور 1395

اینک ای مزدای مینوی پاک نیکی افزا، در آغاز با دست های برافراشته و خواهان شادمانی به تو نماز می آورم. باشد که با همه کردارهای پاک و راست که با خرد و اندیشه نیک انجام گیرد روان آفرینش را خشنود سازم.
(گات ها، هات 82، بند 1)

نخستین بار در سال 1306 شادروان دکتر محمود افشار یزدی در مقاله ای با نام ملیت و وحدت ملی ایران به واژه پان ایرانیزم اشاره کرد و سپس از آن با نام یک اندیشه فراگیر سیاسی یاد می کند. شهریور ماه 1326 گروهی از جوانان بر پایه اندیشه وحدت ملی ایران مکتب پان ایرانیسم را بنیان نهادند.

علم ناسیونالیسم یا علم ملت گرایی چنان که در فروردین یشت و شاهنامه آمده ریشه در کهن دارد و برابر با پان ایرانیسم و برتری منافع ملی بر منافع فردی است. حزب پان ایرانیست چنان که از کارنامه آن روشن است همواره برای حاکمیت ملت، حفظ منافع ملی، و یکپارچگی ایران کوشش نموده اند.

از پیشگامان مکتب پان ایرانیسم شادروان ارجمند محسن پزشکپور بود. تلاش او و دیگر هموندان حزب پان ایرانیست در مجلس شورای ملی برای جلوگیری از تجزیه بحرین فراموش نخواهد شد. همچنین از پیشگامان این مکتب روانشاد محمدرضا عاملی تهرانی بود. آنان تا پایان زندگی برای سرافرازی و یکپارچگی ایران تلاش نمودند و در این راه پایداری کردند.

نام و یاد آن ها افتخار ماست و درس زندگی ما...

شصت و نهمین سالگشت مکتب پان ایرانیسم گرامی باد!

 

پاینده ایران

 

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403