جزوه «آشنایی پایه با مکتب پان ایرانیسم و حزب پان ایرانیست»
شهریور 1396

 بارگیری فایل PDF

 

وجود احزاب ملّی و مستقل در پهنه سیاست کشور یک شرط اساسی است برای بیان و پیگیری خواسته های ملت و دستیابی به عدالت سیاسی که خود نیز سازنده عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی می باشد و همچنین موضوع تحزّب یکی از عوامل شکل گیری جوامع توسعه یافته می باشد.

حزب پان ایرانیست که جلوه سازمانی مکتب پان ایرانیسم می باشد توانسته است با تمام محدودیت ها و فشارهای موجود، هفت دهه در عرصه سیاست علمی و عملی کشور به فعالیت های خویش در درون ایران ادامه دهد و پیگیر نیازها و خواسته های تاریخی و اجتماعی ملت بزرگ ایران باشد. امروز بیشتر از هر زمان دیگر جامعه ایرانی نیازمند تغذیه از اندیشه های میهن پرستانه بوده و حزب پان ایرانیست به عنوان باسابقه ترین حزب زنده ایرانی و تنها حزب فعال درون کشور، رسالت آموزش اندیشه های میهن پرستانه متکی بر دانش ناسیونالیسم را بر عهده دارد تا ایرانیان به دور از سانسور و تبلیغات مغرضانه منفی، به شکلی درست، پایه و اصول این اندیشه را بشناسند و بدانند حزب پان ایرانیست چه می گوید و برای ایران و ملت ایران چه می خواهد.

بدین روی جزوه آشنایی پایه با با مکتب پان ایرانیسم و حزب پان ایرانیست با بیانی ساده، توسط "کمیته آموزش حزب پان ایرانیست" با تازه ترین ویرایش به تاریخ "شهریور 1396" تهیه گردیده است تا در اختیار ملت ایران قرار گیرد.

 

پاینده ایران
کمیته آموزش حزب پان ایرانیست
شهریور 1396

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399