الغای تصمیم های اخراج
رسول رازی
۱۰ خرداد ۱۳۹۹

 پاینده ایران 

الغای تصمیم های اخراج 

شورای عالی حزب پان ایرانیست که همواره به پایداری و شادابی بیشتر صفوف تشکیلاتی حزب می اندیشد با توجه به شرایط زمانی کشور و برای ایران، همه تصمیم های قبلی خود در سال های گذشته در خصوص صدور احکام اخراج را ملغی اعلام می نماید و امیدوار است این اقدام در اوج اقتدار و همبستگی کنونی تشکیلات حزب پان ایرانیست با استقبال همه نیک خواهان ایرانی و پیروان اندیشه پان ایرانیسم قرار بگیرد.

پاینده ایران 

 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403