درگذشت سرور مهندس امینی
شورازی عالی رهبری
۱۵ مهر ۹۹

 پاینده ایران

 
از شمار دو چشم یک تن کم
و ز شمار خرد هزاران بیش
 
سرور‌ مهندس فضل الله امینی یار دیرگام نهضت و حزب پان ایرانیست و عضو شورای داوران حزب امروز درگذشت. سرور مهندس امینی فردی فرهیخته و اندیشمند، نویسنده‌ای پردانش و مترجمی توانمند بود که بیش از ۱۸ کتاب ترجمه کرد. وی در زمان انتشار روزنامه خاک و خون عضو هیئت تحریریه روزنامه بود.
برای روح سرور‌ مهندس امینی آرامش آرزو می‌کنیم. 
فقدان این یار عزیز را به بانوی گرانقدر و پان ایرانیست وی بانو آذر جعفری، به فرزندان برومندش و به سرور قدرت الله جعفری عضو شورای عالی رهبری حزب  دل‌آرامی می گوییم. 
 
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید
 
شورازی عالی رهبری 
 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403