بردگی در انتخابات
رسول رازی
۱۶ ترداد ۱۴۰۰

 پاینده ایران

 
بردگی در انتخابات 
 
نگاهی به مناظره انتخاباتی حاکمیت فرقه‌ای انسان را یاد ارسطو، اندیشمند و فیلسوف یونان باستان می‌اندازد. وی می‌گوید افرادی وجود دارند که میل به بردگی در آن‌ها قوی است. برخی کسان برای بردگی زاده شده‌اند. همان‌طور که جسم و روح با یکدیگر تفاوت دارد، بردگان نیز با مردمان عادی تفاوت دارند. چنین افرادی «سرشت بردگان را دارند و برای آنان بهتر است که اربابی بر آن‌ها حکم براند. بنابراین اگر مردی بتواند در زمره اموال مردی دیگر درآید و اگر بتواند، با وجود این‌که خود از عقل بی‌بهره است، آن را در دیگری تشخیص دهد، ذاتاً برده است. همان‌طور که برخی ذاتاً آزاد زاده شده‌اند، برخی دیگر نیز به دلیل سرشت و طبیعت خویشتن برده‌اند، و برای آنان شرایط بردگی سودمند و عادلانه است.» 
سیاستمداران باید خادم مردم باشند. حکام باید برای کشور خود خدمت کنند. باید دانش و فضیلت حکمرانی و تشخیص سره از ناسره را داشته باشند. در این مناظره هیچ نشانی از عقل مستقل، و یا ایرانی بودن گزینش شده‌ها دیده نشد. حتی به ظاهر هم نتوانستند نشان دهند که آماده خدمت به مردم و کشور هستند. همه، برده کسانی هستند که از سوی آنان بر کار شده‌اند تا یا به منافع مستبدان خدمت کنند، یا به ایدئولوژی و یا به بیگانگان. نه قوه تشخیص سیاست را داشتند و نه توان نشان دادن برنامه‌ای برای کشور. حتی حاکمیت ملی را نیز به سخنان بسیار به سخره گرفتند و توهم‌های تجزیه ایران را نشان داند.
این است نشانه‌های روشن جمهوری خواهی دینی در چهار دهه گذشته که ایران را ویران کرده است. کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۳ برای اشتباه خود در سرنگون کردن سلسله سلطنتی در هاوایی رسما عذرخواهی کرد. اکنون نوبت عذرخواهی همه کسانی است که از سال ۵۷ با نام جمهوری خواهی دینی نظام هزاران ساله شاهنشاهی ایران که نشانه وحدت ملی بود را ساقط کردند. هم کسانی که در قالب جمهوری‌خواهی خواستار تجزیه ایران هستند و هم کشورهایی که در پشت سر آنان برای فروپاشی ایران قرار دارند هر دو باید از مردم بزرگوار ایران طلب بخشش و ایران را رها کنند. چنین روزی دیر نخواهد پایید.
ایران بزرگ آرمان بزرگ می‌خواهد.
 
@paniranist_party 
 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : پنجشنبه 21 مرداد 1400