خانواده در نظم ناسیونالیستی - ۲
رسول رازی
۱۰ اسفند ۱۴۰۰

 پاینده ایران

 
سیاست رفاهی  - ۱۶
 
خانواده در نظم ناسیونالیستی - ۲
 
۲- خانواده فعال
دومین خصوصیت خانواده در جامعه، فعال بودن آن است. فعال بودن خانواده در حقیقت بخشی یا جنبه ای از سیاست تامین خانوادگی است زیرا قبلا گفتیم تامین اجتماعی یا تامین خانوادگی عبارت از استقرار شرایطی است که افراد بتوانند سرمایه های فکری، فیزیکی و مادی خود را بهتر مورد بهره‌برداری قرار دهند. یکی از شرایطی که سبب بهره برداری بهتر از نیروها و سرمایه‌ها میشود افزودن بر کیفیت نیروی انسانی یا قدرت فعاله او میباشد و همین خصوصیت است که تحت عنوان خانواده فعال یاد کرده ایم.
 منظور از رفاه خانواده تنها آن نیست که افراد عمر را به راحتی بگذرانند، بلکه منظور از رفاه در سیاست اجتماعی ناسیونالیسم آن است که خانواده ها از امکانات خود بهتر استفاده کنند.
منظور از خانواده فعال آن است که دائماً در حال افزودن کیفیت نیروی خود باشند. اگر خانواده ای را از لحاظ ارزش نیروی انسانی مورد بررسی قرار دهیم و قابلیت ها، مهارت ها و تخصص آن ها را یادداشت کنیم خانواده فعال خانواده ای است که قسمتی از کوشش خود را صرف بهتر ساختن قابلیت، مهارت و تخصص خود نماید. کوششی که خانواده ها در تربیت فرزندان خود به کار می‌برند بخشی از این برنامه محسوب می شود ولی افزودن به میزان قابلیت، تنها نباید منحصر به تربیت و آموزش فرزندان باشد بلکه همه افراد خانواده در نظم ناسیونالیستی موظف خواهند بود که بر توانایی های سودمند خود در مسیر اجرای سیاست ملی بیافزایند.
خانواده در نظم آینده کانونی است که به وظایف خود علم و آگاهی خواهد یافت و تکلیف خطیر آماده ساختن همیشگی و پیوسته افراد را برای ایفای وظایف ملی برعهده خواهد گرفت.»
 
(از کتاب سیاست رفاهی نوشته سرور‌ دکتر محمدرضا عاملی تهرانی، ۱۳۴۸)
 
@paniranist_party 
 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : چهارشنبه 26 مرداد 1401