حجاب
رسول رازی
۱۴ تیر ۱۴۰۱

 پاینده ایران

 
خانه چوبین
 
دادستان مشهد امروز طی بخشنامه ای ممنوعیت ورود به مترو از سوی بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند به شهرداری ابلاغ می کند. گویا شهرداری مخالفت کرده و گفته است زیر ساخت چنین ممنوعیتی وجود ندارد و مفاد آن با سخنان رهبر نیز مغایر است ولی دادستان اصرار کرده و بخشنامه ابلاغ شده است. از چگونگی اجرای آن خبری منتشر نشده است. 
کسی که در خانه چوبین نشسته است این گونه با ولی نعمت خود رفتار نمی کند، کافی است کبریتی به چوب های خشک نزدیک شود که در این صورت نه نشانی از تاک خواهد ماند نه از تاک نشان. 
حتی مغولان هم نتوانستند در برابر فرهنگ و تمدن ایرانی در خراسان مقاومت کنند چه رسد به حکمرانانی که به جای تکیه بر مردم به خدا متوسل می شوند و می گویند «اختیارات دادستان تنها یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر است.» این خدا، البته که خدای مردم هم هست و ظلم را نمی‌تابد. 
نظامی که قادر نیست خوراک روزمره مردم را تامین کند و مردم را غرق در  دریای تورم و گرانی و بیماری و اعتیاد و روسپی گری کرده و خود در منجلاب فساد غوطه ور است اکنون بخش بسیار بزرگ جامعه را می خواهد از خدمات عمومی محروم کند. 
بی خردی پایانی ندارد. 
 
@paniranist_party
 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : چهارشنبه 26 مرداد 1401