اطلاعیه انتخاباتی
۷ اسفند ۱۴۰۲

 پاینده ایران

اطلاعیه حزب پان ایرانیست پیرامون انتخابات 

هم میهنان!

نمایش انتخاباتی حاکمیت فرقه‌ای با ثبت نام همه افرادی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند و در میان آنان کسی پیدا نمی‌شود که به ایران و ایرانی بیاندیشد و مضحکه‌های انتخاباتی خلاف شئون نمایندگی راه انداخته‌اند حکایت از آن دارد که هیچکدام از آنان در هدایت مسیر اعتلای ملی نقشی نخواهند داشت و گزینش چنین افرادی راهی به سوی انحطاط و فروپاشی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور عزیزمان ایران خواهد بود 
بیش از چهل و پنج سال است که حاکمیت فرقه‌ای همه مبانی و اساس اداری، قضایی، سیاسی و اقتصادی کشور را تخریب کرده و از به وجود آمدن جامعه مدنی که در آن حقوق طبیعی مردم رعایت می‌شود ممانعت کرده، اقتصاد کشور را به سوی فروپاشی کشانده، روابط بین ایران و دیگر کشورهای جهان را در سطحی نازل قرار داده و به دشمن‌تراشی بی‌وجه و دوستی‌های غیرمعمول با برخی کشورها پرداخته است و به طور کلی ایران را منزوی و مردم را در گرداب فساد، فقر و بدبختی و نداری و تورم و گرانی قرار داده است، و از سوی دیگر در تقویت مرزهای کشور برای جلوگیری از خطرهای همسایگان مغرض بازمانده است. لذا کاندیدا شدن آحاد این حاکمیت ضدمردمی که از اصل اعتقادی به آرای مردم ندارد نمی‌تواند راهگشای آینده کشور باشد.
بنا به مراتب بالا، حزب پان‌ایرانیست تنها راه نجات کشور را استقرار حکومت ملی‌گرا و حاکمیت مردمی می‌داند و به همین جهت در چنین انتخاباتی همچون انتخابات های پیشین شرکت نمی‌کند.

پاینده ایران 

از سوی شورای‌عالی رهبری حزب پان‌ایرانیست 

دکتر سهراب اعظم زنگنه
دبیرکل  

هفتم اسفند ۱۴۰۲

 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403