سالروز شهادت دکتر عاملی تهرانی
18 اردیبهشت ماه 1390

نیرزد آن خون که نریزد به راه پاسداری این خاک.

به مناسبت 18 اردیبهشت ماه، سالروز شهادت دکتر محمدرضا عاملی تهرانی، شماری از اندامان حزبی و دیگر میهن پرستان با ترتیباتی که تدارک دیده شده بود، عصر روز شنبه 17 اردیبهشت ماه 1390 بر مزار آموزگار شهید حزب پان ایرانیست حاضر شدند.

دبیرکل ارجمند حزب پان ایرانیست با نثار شاخه های گل، به آموزگار شهید حزب پان ایرانیست ادای احترام کردند و در حالیکه باشندگان به حالت « احترام پان ایرانیستی» ایستاده بودند « سرآغاز» حزبی صلا داده شد.

سرور بانو صفارپور – دبیرکل – و سرور دکتر سهراب اعظم زنگنه – عضو شورایعالی رهبری حزب – از میهن پرستی دکتر عاملی و همچنین سادگی زندگی ایشان سخن گفتند و بخشی از «آهنگ های خون» سروده شهید دکتر عاملی تهرانی توسط دکتر زنگنه خوانده شد.

در پایان در حالیکه درفش سرافراز حزب پان ایرانیست بر مزار « آژیر» در اهتزاز بود، مراسم با بانگ دسته جمعی سرود ای ایران به پایان رسید.

شاد باد، شاد باد، شاد باشید ای شهیدان راه ایران که به قرنها در دل دشتها، کوهها و دریاهای میهن به خون خود کفن پوشیده و خفته اید. نام شما و یاشد شما افتخار ماست و درس زندگی ما.

کیست که برترین آرزو را شهادت در راه ایران می داند؟ ما.
 

 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399