در پی ترور مصطفی احمدی روشن
24 دی ماه 1390

به نام خداوند جان و خرد
پاینده ایران
 
هموطن،
باز هم دشمنان ایران و ایرانی فاجعه آفریدند؛ ترور ناجوانمردانه دانشمند جوان ایرانی، مصطفی احمدی روشن، در مسیر خواست آنهایی است که می خواهند ریشه ملت ایران را بسوزانند، ولی زهی خیال باطل. ایران همیشه جاودان خواهد ماند و یقیناً سرفراز.
 
حزب پان ایرانیست با تسلیت به همه دوستداران ایران و خانواده داغدار آن شهید دانش و فن، این جنایت نابخشودنی را محکوم می کند.
 
پاینده ایران
حزب پان ایرانیست
24 دی ماه 1390
 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : شنبه 10 آبان 1399