بازداشت یک پان ایرانیست دیگر
14 شهریور ماه 1391

نیمه شب آدینه گذشته 10 شهریور ماه ماموران امنیتی به خانه یاشار اکبری عضو جوان حزب پان ایرانیست هجوم برده، وی را بازداشت و به همراه لوازم شخصی و کتاب و دفتر و نوار و عکس پادشاه ایران محمدرضا شاه به اوین منتقل کردند.

 
طبق روال دستگیریها، علت بازداشت به خانواده و بستگان یاشار اعلام نگردیده و بر اساس یک رویه حسنه، سازمانهای مربوطه هم اظهار بی اطلاعی میکنند تا روز دادگاه  مشخص گردد که جرم متهم چه بوده و باز چه گامی و چگونه  برداشته  که کاسه  دل ظریف امنیت ملی را آزرده کرده است.
 
یاشار بدون تردید یک جوان میهن پرست است اما از نوعی که یک ناسیونالیست به میهن اش نگاه میکند . او ایران را در محدوده جغرافیایی بزرگتر و فرهنگ و تمدن ایرانی والاتر  می بیند ... اگر این یک جرم سیاسی است و امنیت نظام را مخدوش میکند پس برای پذیرایی از میلیونها ایرانی دیگر باید در تدارک جا و مکان باشند.

 

بازتاب خبر بازداشت یاشار اکبری در تارنمای هرانا

بازتاب خبر بازداشت یاشار اکبری در تارنمای پارس دیلی نیوز

بازتاب خبر بازداشت یاشار اکبری در تارنمای ایران گلوبال

بازتاب خبر بازداشت یاشار اکبری در تارنمای پیک ایران

بازتاب خبر بازداشت یاشار اکبری در تارنمای دنباله

بازتاب خبر بازداشت یاشار اکبری در تارنمای پژواک ایران

بازتاب خبر بازداشت یاشار اکبری در تارنمای لج ور

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
رژیم اسلامی در ایران بارها نشان داده که از میهن پرستان ایرانی وحشت دارد و شکی نیست که جوانان پان ایرانیست در جبهه اول برای به لرزان آوردن بدنه تو خالی و پوشالی این حکومت جهل و جنون بی کار ننشسته اند، بطوری که نیایش آنها برای ایران دشمنان را آزرده خاطر می کند. باشد روزی که از تمام این جوانان ناسیونالیست ایرانی برای شهامت و ایثارگریشان تقدیر بعمل آید. خداوند ایران پشت و پناه جوانان مبارز و مخالف رژیم باشد. پاینده ایران و برقرار باد حاکمیت ملی در ایران آزاد فردا
پرویز حدادی زاده
خوشبختانه پیش از این بازداشت نوشته سخیف روزنامه حکومتی جوان منتشر شد و نگرانی حکومت از پان ایرانیستها آشکار گردید. به هر روی اجلاس سران! غیر متعهد را هرچند با شکست سنگین برگزار کردند و دوباره گزمه ها را روانه میهن پرستان کرده اند. بسنده میکنم به این خبر که محمدرضا خاوری با آگاهی وزارت اطلاعات و همراهی بستگان یکی از مقامات به کانادا گریخته و با دارایی های چپاول شده مردم روزگار می گذراند و ما بخاطر تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به سرزمین مان آماده پذیرش هر پیامدی هستیم. باور داریم که گردون نگردد مگر بر بهی ... به ما بازگردد کلاه مهی ... شادی نزدیک است ... پاینده ایران
ساسان بهمن آبادی
به امید ازادی ایران پرستان واقعی.
کسری اصغری
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399