گفتمان قومی یک فتنه ی غربی است
1383


توطئه ی جدایی خوزستان

گفتمان قوم گرایی یک فتنه ی غربی است* خوزستان ، هفت بار با توطئه تجزيه روبرو شد ….. !
* انگلستان ، ليدر فتنه‌انگيزي‌ها در خوزستان ….... !


منوچهر یزدی

27 خرداد 1383 
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399