هشدار پیرامون حادثه آفرینی های حکومت خودکامه ی بغداد
19 خرداد 1358


با چنگ و دندان از آزادگی ملی ، تمامیت ارضی و هویت ملی
و سیاسی خود دفاع خواهیم کرد
توطئه حکومت خود کامه بغداد و دیگر عمال استعمار را در این
منطقه درهم میشکنیم


هم میهنان :
اکنون که ملت بزرگ ایران در یکی از حساس ترین مراحل تحولات عظیم تاریخی خود قرار دارد اکنون که میلیونها زنان و مردان ، دختران و پسران این سرزمین ، برای وصول به آرمانهای بزرگی بخش و آزادگی طلب ، نبرد و مبارزه ای پی گیر را دنبال میکنند ــ اکنون که بدنبال انقلاب عظیم ملت ایران ، بسیاری از نهادهای ضد ملی و استعماری دیرین در هم شکسته شده است ، نه تنها بقایای گروه های غارتگر و خود کامه و دست پروردگان سیاستهای رنگارنگ استعماری برای جلوگیری از بثمر رسیدن این جنبش بزرگ ملی ، آشکار و پنهان توطئه و تلاش میکنند ، بلکه ایران و سرزمین ایرانیان بر پا گردیده اند ، هم چنان در انجام دسیسه های شوم و ضد ایرانی خود میباشند.


حکومت خودکامه بغداد ، که از بدو تاسیس همیشه آلت دست سیاستهای شوم و غارتگری بوده که از دویست سال پیش تا کنون برای تجزیه میهن بزرگ ایرانیان ، برای به بند کشیدن سرزمینهای ایران و تیره های ایرانی ، تلاش کرده اند ، اکنون در این برهه از زمان نیز که ملت ایران در مسیر انجام تحول عظیم و تاریخی خود میباشد ، از انجام هیچ دسیسه ای خود داری نمیکنند . حکومت بغداد که طی سالهای متمادی ، سیاست « سرزمین سوخته » را در مورد سرزمینهای کردستان آن سوی مرز ، بکار بسته است ، نژاد پرستان و شوونیست های بغداد که دهها سال است ، میلیونها شیعیان آن سرزمین را فقط به گناه وابستگی بملت ایران ، دچار هول انگیز ترین یورشهای ضد انسانی نموده اند ، همگام با دیگر عوامل وابسته به سیاستهای استعماری که اکنون از انقلاب عظیم ملت ایران نگران و بیمناک گردیده اند ، به خیال باطل خود ، در صدد حادثه آفرینی ، ایجاد نفاق های تصوری و حتی گلوله باران نمودن روستاهای میهن ما بر آمده اند.


هم میهنان :
اینگونه حوادث و دسیسه های « شوونیستهای » بغداد ، سعی و تلاش در ایجاد نفاق میان جوامع ایرانی ، کوشش برای درهم کوبیدن نهادهای ملی ، مذهبی و فرهنگی ملت بزرگ ایران ، هرگز حوادث و وقایعی نیست که بتوان با بی تفاوتی از کنار آن گذشت.


بررسی مسائل انقلاب از دیدگاه انقلاب ملی ایران و شناخت احکام و رهنمودهای انقلاب از موضع شناخت موجودیت ملت بزرگ ایران با همه ی کلیت سرزمینی ، قومی ، فرهنگی و سیاسی آن ، بماهشدار میدهد که برای دفاع از دست آوردهای انقلاب ، برای دفاع از یگانگی همه تیره های وابسته به جامعه بزرگ ایرانی ، برای بنیان گذاری جامعه ای آزاد و سرزمینی آباد ، میبایست هم آهنگ و یکدل باشیم.


از سرزمین سوزان و پر برکت خوزستان تا سرزمین کردهای دلیر ، از دور دست ترین سواحل خلیج فارس تا کوههای سربفلک کشیده آذربایجان ، از خاوران گرفته تا باختران « ایرانزمین » همه باید در این پهنه بزرگ میهن و در این نیا خاک گرانقدر ، یگانگی ملت خود را پاس داریم.


برای رسیدن به آرمانهای انقلاب عظیم ملت ایران ، برای رسیدن به هدف رهائی همه سرزمین های مسلمان نشین ایرانی ، برای یاری به همه ملتهای استعمار زده در رزم بزرگ ضد استعماری باید دارای جامعه ای بهم پیوسته ، بیدار پر تلاش و هم آهنگ داشته باشیم .


دشمنان خود کامه ایران باید بدانند که این ملت، با چنگ و دندان از آزادگی ملی ، تمامیت ارضی و هویت ملی و سیاسی خود دفاع خواهد نمود.


19 / 3 / 1358
حزب پان ایرانیست
پاینده ایران


 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399