در دفاع از نام خلیج فارس
8 خرداد 1358


هم میهنان :
در این برهه ی خطیر از تاریخ ، که ملت ایران برای اعاده ی همه ی حقوق غارت شده ی خود بپا خاسته است ، کسانی یا ندانسته سخنانی بر زبان میرانند که برخی از اساسی ترین حقوق سیاسی ، تاریخی و ارضی ملت را مورد مخاطره قرار میدهد.


خلیج فارس ، هویت خود را در درازای تاریخ بدست آورده است و این چیزی نیست که بخواست کسانی بتوان آن را دگرگون نمود . هویت خلیج فارس با موجودیت ملت ایران پیوند گسست ناپذیر دارد . انقلاب ملت ما ، آرمان باز پس گرفتن همه ی حقوق تاریخی ملت ایران را دارد و ما نه تنها از دریاها و جزائیر این سرزمین ، برابر تصورات موهوم چشم پوشی نمیکنیم ، بلکه خواستار آن هستیم که کلیه حقوق غارت شده ی ملت بزرگ ایران باز پس گرفته شود . هنوز از توطئه شوم تجزیه بحرین دلهای همه ی ایرانیان آزرده و غمگین است که نشانه هائی از توطئه های تازه تجزیه بچشم میخورد . در چنین شرائطی به توطئه گران علیه حقوق سیاسی، تاریخ و ارضی ملت ایران هشدار میدهیم که ملت ایران بمانند همه ی ادوارتاریخی زندگی خود با همه ی توانائی ، هر توطئه ی تجزیه را در هم خواهد شکست . ما با صراحت و قاطعیت اعلام میداریم ، خلیج فارس همواره خلیج فارس خواهد بود و سرزمین های وابسته به سرزمینهای ایرانیان در خلیج فارس جزء تجزیه ناپذیر میهن ماست . هرگونه اقدام برای تغییر هویت تاریخی فارس و نفی حاکیمت ملت ایران نسبت به سرزمینهای وابسته به ایران ، اقدام علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سرزمین ایرانیان میباشد . حزب پان ایرانیست ، همه ی زنان و مردان دختران و پسران میهن خواه و ضد استعمار را به مقاومت در برابر چنین توطئه های ضد ملی فرامیخواند . ایرانیان آگاه دل و متعهد برابر توطئه های تجزیه ، سر تسلیم فرود نخواهند آورد . ما در چنین شرائطی اعلام میکنیم :


خلیج فارس ، همیشه خلیج فارس خواهد بود . هرگونه توطئه برای نقص حق حاکمیت ملت ایران را محکوم میکنیم . هر ایرانی ، همواره آماده ی جانبازی در راه وحدت و سرافرازی ایران میباشد .

حزب پان ایرانیست

8/3/1358

پاینده ایران


 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399