پیرامون حوادث غرب کشور
8 اردیبهشت 1358

افتخار بر شما کردها و آذری های دلیر
پردوام باد اتحاد کردها و آذری ها در راه سرفرازی میهن بزرگ ایرانیان
جاودانی باد استقلال و عظمت و نیرومندی ملت بزرگ ایران


پاینده ایران

هم میهنان دلیر کرد و آذری ، شما گروهها گروه زنان و مردانی که چونان اخلاف خود در سیه کوهستانها و دل دشتهای سر سبز غرب « ایران زمین » رسالت تاریخی دفاع از یگانگی و استقلال میهن بزرگ همه ی ایرانیان را بعهده دارید ، اکنون روی سخن پان ایرانیست ، حزبی که بویژه با شما دلیر مردان و زنان آن دیار پیوندهای دیرین و ناگسستنی دارد میباشد .


حوادث غم انگیز روزهای اخیر که بیگمان بدست توطئه گران بین المللی و ضد ایرانی و برای درهم شکستن بنیان های یگانگی و قوت مرز داران غیور عرب « ایران زمین » بوجود آمده است ، دل هر ایرانی آزاده و میهن خواه را غمین و اندوهگین نموده است .


کدام ایرانی است که نداند فی المثل فــاجعه ای که در شهرستان نقده رخ داد ، جز یک دسیسه ی شوم برای شعله ور ساختن آتش نفاق و اختلاف بیش نبوده است ؟
مگر نه آن است که طی هزاران سال گذشته تا کنون ، شما کردها و آذری ها ، بنیان گذاری تمدن درخشان و حکومت نیرومند ماد ، پایه های موجودیت فرهنگی و سیاسی ملت بزرگ ایران رادر غرب « ایران زمین » برپا ساختید ؟ اکنون چه شده است که باید خون فرزندان بیگناه کرد و آذری در آن سرزمین افتخار آفرین ریخته شود ؟


عمال سیاست های پلید ضد ایرانی و عناصر فرو مایه ضد انقلاب ملت ایران ، در آن دیار نه تنها با توسل به انواع حیله ها موجبات ایجاد چنین صحنه های فجیعی را فراهم ساختند ، بلکه به پــراکندن چنان شــایعاتی مبادرت نموده اند که گویا سبب کرده گروه گروه کردها و یا آذری ها روستاهای خود را ترک گویند و به مناطق دیگر کوچ نمایند . گسترش چنان شایعاتی حتی سبب گردیده است که اکنون مــرزداران غیور و میهن خواه پیرانشهر در نگرانی و تشویش بسیار فرو روند ، بدانسان که گویا بسیاری از عزیزان آن سامان در صدد عزیمت از شهر و دیار خو میباشند .


حزب پان ایرانیست ، گسترش این شایعات را یکی دیگر از حیله های دشمنان ملت ایران برای اجرای دسیسه های ضد وحدت ملی و شعله ور ساختن آتش اختلاف میان برادران و خواهران کرد و آذری میداند که بدیهی است ایجاد چنین اختلاف تصنعی جز به زیان ملت ایران و نیز به زیان کردها و آذری ها که طی هزاران سال ، دوشادوش یکدیگر حامیان استقلال و آزادگی و وحدت ملت ایران و مرزداران غیور و شکست ناپذیر « ایران زمین » بوده اند نمیباشد .


خواهران و برادران کرد و آذری ، حزب پان ایرانیست با اتکاء بر سالهای متمادی کوشش میهن خواهانه در آن دیار و با پیوند های مستحکمی که با گروههای بسیار از مبارزان آن دارد، بنا به احساس وظیفه ملی در این دقایق حساس از تاریخ ملت ایران که انقلابی عظیم صورت گرفته است ، همه ی شما را چونان گذشته به بیداری ملی و انقلابی ، درراه حفظ وحدت و یگانگی فرا میخواند .


شما کردها و آذری های دلیر ، توطئه های دشمنان را بشناسید ، نقاب از چهره کریه دسیسه گران ضد وحدت ملی بردارید و با اتفاق و یگانگی همچنان سپری نیرومند و شکست ناپذیر برابر هرگونه توطئه ضد ایرانی باشید .


پاینده ایران
8 / 2 / 1358
حزب پان ایرانیست 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399