پیرامون برگزاری کنفرانس کشورهای اسلامی در بغداد
16 خرداد 1364

پاینده ایران

 

دومین کنفرانس به اصطلاح اسلامی با شرکت گروهی از عوامل شناخته شده ی حکومت عراق در روزهای بیست و دوم تا بیست و پنجم ماه مه 1985 در بغداد برگزار شد .
شرکت کنندگان در کنفرانس که با دریافت دستمزد از حکومت عراق گرد هم آمده بودند ، به این نتیجه ی از پیش تعیین شده رسیدند که « ایران متجاوز است و مسئولیت همه ی خون های ریخته شده در جنگ را بعهده دارد » ؟! شگفت انگیزتر اینکه ظاهر این دروغ آشکار را که حتی صدام حسین و دیگر رهبران عراق نیز از بیان آن خودداری مینمایند ، از آیات قرآن و احادیث استخراج کرده اند ؟ !
این اجیران ، در آغاز نشست خود اعلام کردند که بر پایه ی اعتقادات اسلامی ، « خداوند جنگ را دوست ندارد » ، معلوم نیست هنگامی که صدام حسین قرار داد 1975 را ملغی الاثر اعلام کرد و به دنبال آن با 11 لشگر رزمی خاک ایران را در رویای خام « قادسیه » مورد تجاوز قرار داد ، کجا بودند و آیا آن موقع هم خدایی که امروز در آستانه ی شکست و نابودی دست بدامن وی شده اند ، جنگ را دوست میداشت یا نه ؟
آیا این اجیران ، هرگز زمانی که بخش هایی از خاک استانهای خوزستان ، ایلام و کرمانشاهان بزیر زنجیر تانک های سربازان متجاوز حکومت عراق کوبیده میشد ، هیچ به یاد این امر افتاده بودند که « خداوند جنگ را دوست ندارد » ؟
آیا این دروغ پردازان دین فروش ، زمانی که ارتش عراق ، بر پایه ی گزارش سازمان ملل ، شهرهای اشغالی ایران را با وسایل مهندسی و مواد منفجره نابود می کرد ، لحظه ای بدان اندیشید که « خداوند جنگ را دوست ندارد » .
این کدام خدا ، کدام قرآن و کدام دین است که با گرفتن دستمزد از متجاوز جنایتکار میتوان برایش آیه و حدیث تراشید و گناهان جنایتکاران به گردن مظلومان گذارد ؟
چگونه است به یاد خداوند و « دوست نداشتن جنگ » افتاده اند .
ملت ایران ، نه فقط پوزه ی حکومت متجاوز عراق را به خاک خواهد سائید بلکه بساط دین فروشان دروغین ، چه در لباس رژیم استبداد سیاه و چه در لباس به اصطلاح فقیهان مزد بگیر در خدمت متجاوز را نیز در هم خواهد کوبید .


دفتر مرکزی سازمانهای حزب در خارج از کشور
16/3/1364
برابر با 6/ ژوئن / 1985

 

 

 

 

 

 

 

پاینده ایران


 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399