کاک طالبانی، خدا تو را برای ایران نگه دارد
دکتر سهراب اعظم زنگنه
12 مهر 1392

متاسفانه خبرهای خوشی از تندرستی دکتر جلال طالبانی نداریم و همه دوستداران ایران و ایرانیان و بویژه پان ایرانیست ها نگران سلامتی ایشان هستند.


کاک جلال طالبانی چهره ارزشمند و کوشنده و سیاستمداری توانا و مسلط به روابط بین المللی که تمام عمر دراز خویش را مصروف مبارزه برای آزادی و برابری و رفاه و سربلندی هم میهنان کرد. ما در آنسوی مرزهای پوشالی میان ایران امروز و عراق امروز کرده است و در این مسیر افت و خیزهای بسیار داشته که شاید همه آنها به مذاق دیگران خوشایند نبوده اند ولی بویژه در هنگامه ها یی که در کنار جنبش کردان گرد به رهبری شادروان ملا مصطفی بارزانی قرار می گرفتند شاهد روزهای اوج نهضت رهایی بخش کردها بوده ایم اما حاصل دهه ها ایستادگی و حضور دکتر طالبانی در حوزه سیاستهای عراق دوران اختناق که اقلیتی کوچک و دوازده درصدی از اعراب سنی مذهب بر اکثریت شیعه و کرد آن سامان بدست استعمار جهانخوار انگلیس تسلط یافته بودند و سیاستهای قبیله گرایانه و نژاد پرستانه بی بنیاد و خشن خویش را با کشتارهای دسته جمعی کردان گرد و شیعیان مقاوم به ا جرا می گذاشتند به محض فروپاشی حکومت آن آپارتاید ستمگر و برقراری مجلس و دولتی با رای مردم ، اتحاد ایرانیان کرد و شیعه که به ترتیب 51 % و بیش تر از 07 % جمعیت عراق را شامل می شوند، سبب ساز ایجاد دولتی مردمی و وابسته به اکثریت عظیم آن مرز و بوم گردید ، در آن دوران بهم ریختگی و آشوب بعد از سقوط بعثی های نژاد پرست ، تنها شخصیتی که به واقع وجاهت کامل میان همه اقوام ساکن میان رودان را داشت و می توانست مرهمی بر دردهای مزمن آنان باشد کاک دکتر جلال طالبانی بود که به حکومت جدید تشخص و به آن جامعه آرامش وجاهت بین المللی داد و در مقام ریاست جمهوری کل آن کشور این فرصت را فراهم کرد که به سرعت قوانین اساسی و اجرائی عراق نو که دیگر یک کشور صرفا عربی نیست و نبوده است )زبان عربی تحمیل به مردم میان رودان شده و مانند فاجعه ای که در آران تجزیه شده از ایران و جمهوری به اصطلاح آذربایجان کنونی و بقول مردم آذربایجان ، ایران شمالی بوجود آمد و زبان ترکی به میلیونها طالشی و کرد و آرانی تحمیل گردید، و 07 سال فریاد پان ایرانیستها که می گویند عراق کشوری عربی نیست ، آن کشور به کردها ، شیعیان و دیگر ایرانیان و اقلیتی عرب تعلق دارد و اعلام عربی بودن عراق سلب حق مسلم ملت و فرهنگ ایران است به روشنی ثابت گردید( تهیه و با رای مردم و مجلس به تصویب رسیدند و البته مسلم بود که کشور های پوشالی عربی و عوامل آنها
از این رویداد انسانی به شدت دلگیر باشند و اتفاقا با بیماری کاک جلال و طولانی شدن آن که متاسفانه حضور او را در عرصه سیاست عراق کمرنگ تر کرد هر روز شاهد اوج اقدامات دد منشانه تروریستی در آن سرزمین هستیم و بواقع جای دکتر جلال طالبانی خالی است ، ما برای تندرستی ایشان به درگاه پروردگار یکتا ملتمس هستیم و چشم به حضور شفاف و پررنگ ایشان داریم.


 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
کلمات کلیدی :    جلال طالبانی    اقلیم کردستان    کردستان عراق    اتحادیه میهنی کردستان    پارت دموکرات کردستان    کرد    کردستان    سهراب اعظم زنگنه    حزب پان ایرانیست
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : سه شنبه 17 اسفند 1400