کنگره هشتم حزب پان ایرانیست (کنگره مهدی صفارپور و یاران جاوید)
سیاوش رهایی
شهریور 1379

رییس کنگره : سرور ابراهیم میرانی


نواب رییس: سرور مهندس فضل الله امینی - سرور محمد رضا مطیعی - سرور محمود سلیمانی - سرور بهمن احراری

کمیته قطعنامه ها و پیشنهادها : سروران دکتر سهراب اعظم زنگنه - رسول رازی - غلامحسین آصف - مهندس جوان روزگار - گلی کهوایی

مکان : سعادت آباد - خیابان سرور غربی - پایگاه سیاوش

زمان : شهریور 1379

شعار کنگره : حیزش در راه استقرار حاکمیت ملی


گزارش کنگره :

در آغاز نشست، سرور ابراهیم میرانی ضمن ارایه ی توضیحاتی در خصوص منشور نیرومندی ملت بزرگ ایران، از سرور محسن پزشکپور – رهبر نهضت پان ایرانیسم – درخواست کردند تا برای آغاز سخن و مبارکی و میمنت کنگره، حاضران را از سخنان خود بهره مند سازند. سرور محسن پزشکپور ضمن تشریح چگونگی و چرایی تشکیل نهضت پان ایرانیسم، توضیحاتی پیرامون شعار کنگره و معنی و مفهوم واژه ی "خیزش" ارایه دادند.


پس از سخنان رهبر نهضت پان ایرانیسم که با تشویق های مکرر باشندگان همراه بود، سرور فخرالدین سورتیجی از یاران دیرگام حزب، سروده ی خود را قرائت کردند. پس از آن سرور مطیعی دستور بخش اول کنگره - تا پیش از ظهر - را به شرح زیر به کنگره ارایه دادند که مورد تصویب حاضران در کنگره قرار گرفت :


1 – گزارش شورای عالی رهبری توسط سرور منوچهر یزدی
2- دکلمه ی سرود "وطن" توسط دوشیزه آتوسا شهریاری
3- گزارش سرور مهندس کرمانی دبیر مسوول حزب پان ایرانیست
4- یک ساعت استراحت و پذیرایی


پس از ارایه ی دستور کنگره و تصویب آن، سرور منوچهر یزدی دبیر شورای عالی رهبری اقدام به ارایه گزارشی از فعالیت های شورای عالی رهبری در دو سال گذشته، چگونگی برگذاری 51 نشست شورا و همچنین تصمیمات شورا در خصوص افراد اخراج شده از حزب کردند.


در این هنگام تابلو فرش منقش به تصویر سرور پزشکپور از سوی پایگاه ارس و توسط مسوول آن، سرور رحیمی به ایشان اهدا شد. این تابلو از کارهای سرور محمد زاده بود. سپس سرور آتوسا شهریاری شعر "وطن" از علیرضا شجاع پور را برای حاضران قرایت کردند. آنگاه دبیر مسوول حزب سرور مهندس رضا کرمانی اقدام به ارایه ی گزارش زمان دبیر مسوولی خود نمودند.


پس از پایان سخنان سرور کرمانی، سرور مهندس امینی اعلام داشتند که برای نامگذاری کنگره دو پیشنهاد به هیات رییسه رسیده است. یکی "کنگره شهدای نهضت پان ایرانیسم" و دیگری "کنگره روانشاد مهدی صفارپور". اگر حاضران موافقند ضمن یادی از شهدای نهضت پان ایرانیسم این کنگره به نام روانشاد سرور مهدی صفارپور نامگذاری گردد که با پیشنهاد تکمیلی سرور ضرغامی، نام "کنگره مهدی صفارپور و یاران جاوید" برای کنگره هشتم توسط حاضران تصویب شد.


در انتهای برنامه بخش نخست، تا هنگام آغاز بخش دوم استراحت اعلام شد که در این هنگام به علت یورش نیروهای امنیتی و انتظامی، کنگره به صورت نیمه تمام به پایان رسید.

رای گیری جهت برگزیدن شورای عالی رهبری به عمل نیامد و تنها اعضای کنگره به ادامه ی کار شورای عالی رهبری پیشین رای دادند.

 

سرور محسن پزشکپور رهبر نهضت پان ایرانیسم در حال سخنرانی در کنگره هشتم

 

سرور فخرالدین سورتیجی

 

سرور منوچهر یزدی دبیر وقت شورای عالی رهبری

 

سرور آتوسا شهریاری

 

سرور مهندس رضا کرمانی دبیرمسوول وقت حزب پان ایرانیست

نشان کنگره هشتم

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
کلمات کلیدی :    کنگره هشتم حزب پان ایرانیست    کنگره حزب    حزب سیاسی    حزب پان ایرانیست    پان ایرانیسم    پان ایرانیست    سیاوش رهایی
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403