کنگره سوم حزب پان ایرانیست
سیاوش رهایی
25 شهریور 1341

زمان : 25 شهریور1341


جهت برگزاری کنگره، بخشنامه ای از سوی حزب به مسوولین شهرستان ها صادر شد مبنی بر این که طبق پرسشنامه های ارسالی اشخاصی که حق شرکت در کنگره را دارند تا روز 22 شهریور 1341 خود را به بخش تدوین برنامه کنگره حزب معرفی کنند تا محل تشکیل کنگره به آن ها اعلام شود.


دستور کار کنگره :
1 – ارایه ی گزارش یک ساله ی کار حزب توسط دبیر مسوول (سرور محسن پزشکپور) و کمیته ی عالی رهبری که تعدادشان 9 نفر است.
2 – تعیین خط مشی آینده حزب
3 – تصویب برنامه ی آینده حزب توسط کنگره
4 – روشن نمودن وضع حزب و نحوه ی فعالیت آن در مقابل جبهه ی ملی و احزاب دیگر
5 – روشن نمودن وضع حزب از لحاظ قوه ی فعالیت (آشکار یا زیرزمینی)
6 – انتخاب اعضای کمیته ی عالی رهبری


قطعنامه ی تصویبی کنگره ی سوم :
1 – خط مشی آینده بر روی ناسیونالیسم
2 – مبارزه عمیق با هرگونه نفوذ کمونیست ها و مارکسیست ها
3 - مبارزه با هرگونه استعمار فرهنگی و اجتماعی به هرگونه که در ایران بروز کند
4 ایجاد تشکل کامل در حزب و اتخاذ روش های مستقل حزبی در مقابل هرگونه دستجات ملی.
5 – حزب، ملی است و حق استفاده از کلیه قوانین موجود را دارا می ب:.7-شد.
6 – تهیه و اقدام مقدماتی برنامه ی ساده پان ایرانیستی برای مبارزه ی علنی
7 – تغییر در اساسنامه برای تشکیل کنگره از شهریور به امرداد

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
کلمات کلیدی :    کنگره    کنگره سوم حزب پان ایرانیست    کنگره حزب    حزب سیاسی    حزب پان ایرانیست    محسن پزشکپور    پان ایرانیسم    پان ایرانیست    سیاوش رهایی
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399