کنگره یکم حزب پان ایرانیست (کنگره موسسان)
سیاوش رهایی
2 اسفند 1330

رییس کنگره : سرور اسماعیل فریور


دستور کار کنگره : تصویب اساسنامه و برنامه ی حزب، آیین نامه ی مکتب، برگزیدن اعضای کمیته ی عالی رهبری حزب و پنج نفر اولیه و دایم مکتب پان ایرانیسم


زمان : 2 اسفند 1330


گزارش کنگره:
ساعت 8:30 بامداد آدینه دوم اسفند 1330 کنگره ی یکم حزب پان ایرانیست آغاز به کار کرد. از چند روز پیش نمایندگان شهرستان ها برای شرکت در کنگره به تهران وارد شده بودند. صبح جمعه، پیش از ساعت 8:30 دسته دسته نمایندگان دوشیزگان، دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان و کارگزان و نمایندگان اعزامی شهرستان ها به محل کنگره وارد می شوند. سالن با درفش های متعدد نهضت و آرنگ های پان ایرانیستی تزیین شده بود. ساعت 8:30 کنگره با قرائت «سرآغاز» رسمیت می یابد.


در آغاز، بر اساس آیین نامه ی کنگره، سرور میرقاسمی کارگر دخانیات و یار وفادار مکتب به سمت ریاست سنی نشست تعیین و جلسه را برای تعیین رییس کنگره اداره کردند. برای تعیین رییس کنگره، معرفی کاندیدا ها آغاز می گردد. سرور عاملی تهرانی اعلام کردند : « من مخبر کمیته ی موقت هستم بنا بر این از اداره ی جلسه ی کنگره معذورم ». سرور پزشکپور نیز گفتند : « از دوستان تقاضا می کنم اجازه دهند در کنگره به صورت یک فرد عادی شاهد و ناظر باشم ». سپس برای دیگر نامزدها رای گیری آغاز شد و پس از شمارش آرا، سرور اسماعیل فریور به ریاست کنگره انتخاب شدند. سرور فریور پس از نطق کوتاهی در خصوص اهمیت کنگره ی یکم، سرور میرزاده را به سمت منشی کنگره انتخاب کردند. سپس سرور عاملی تهرانی به عنوان مخبر کمیته ی موقت رهبری پشت تریبون قرار گرفتند و اساس نامه، آیین نامه و برنامه ی تهیه شده توسط کمیته ی موقت حزب را به کنگره پیشنهاد کردند. از آن جا که این موارد قبلا میان اعضا توضیع شده بود، نظرات و انتقادات نسبت به آن توسط رییس کنگره جمع آوری و تسلیم مخبر کمیته ی موقت شد. در ادامه سرور عاملی به بیان توضیحات و دلایل به طور مبسوط پرداختند. بدین ترتیب قسمت های مختلف اساس نامه و آیین نامه به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و آن گاه به طور کامل یا با جرح و تعدیلاتی مورد تصویب قرار گرفت. سپس برنامه ی عمومی حزب مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.


پس از پنج ساعت کار مداوم، به دلیل اشتیاق زیاد اعضای کنگره و باورشان به الگو بودن کنگره ی یکم برای کنگره های بعدی، ریاست کنگره با پیشنهاد تنفس یا موکول کردن ادامه ی کار به روزهای آینده موافقت نکرد و کار کنگره جهت برگزیدن نخستین کمیته ی عالی رهبری حزب پان ایرانیست ادامه یافت. پس از معرفی کاندیداها و رای گیری، پنج نفر کمیته ی عالی رهبری به شرح ذیل برگزیده شدند :

1 – سرور محسن پزشکپور 2 – سرور محمدرضا عاملی تهرانی 3 – سرور اسماعیل فریور 4 – سرور هوشنگ آق بیاتی 5- سرور حسین تجدد


پنج نفر اولیه و دایمی مکتب پان ایرانیسم :
1 – سرور محسن پزشکپور 2 – سرور محمدرضا عاملی تهرانی 3 – سرور افشین 4 – سرور دوشیزه شهربانو باوند 5 – سرور حسین تجدد


بدین ترتیب کنگره در ساعت 5:30 عصر و پس از 9 ساعت کار مداوم و بدون وقفه با خواندن سرود «بیداری ایران» توسط اعضای کنگره، به پایان رسید.

 


تصویری از برگ نخست روزنامه ی «ندای پان ایرانیسم» ارگان وقت حزب پان ایرانیست که در آن گزارش کنگره یکم حزب منتشر شده است. در عکس از راست : سروران عاملی تهرانی، محسن پزشکپور، هوشنگ آق بیاتی و حسین تجدد

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
کلمات کلیدی :    کنگره    کنگره یکم حزب پان ایرانیست    کنگره حزب    حزب سیاسی    حزب پان ایرانیست    پان ایرانیسم    کنگره موسسان    مجمع موسس    اسماعیل فریور    محسن پزشکپور    محمدرضا عاملی تهرانی    مکتب پان ایرانیسم    پان ایرانیست    سیاوش رهایی
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399