کنگره های حزب پان ایرانیست
سیاوش رهایی
10 دی 1392

حزب پان ایرانیست تا کنون اقدام به برگزاری ده کنگره نموده است که نخستین آن ها در دوم اسفند ماه 1330 و آخرین آن (کنگره دهم) در 31 تیر 1384 بود که از برگزاری آن جلوگیری شد و تا کنون نیز اجازه ی برگزاری کنگره ی جدید به حزب داده نشده است. از ماه ها پیش که کار گردآوری کنگره های حزب پان ایرانیست را به عنوان بخش مهمی از تاریخچه ی حزب و نشانی از پویایی آن آغاز کردم؛ احتمال دشواری ها و موانعی به دلیل نقص منابع لازم را می دادم. یورش های مکرر به دفتر های حزب و خانه ی اعضا در درازای سال ها و ضبط و غارت مدارک و اسناد موجود، نقصان اسناد دست اول را امری بدیهی می کرد. از همین رو بود که برای تکمیل گزارش باید دست به دامن نشریات حزبی، اسناد منتشر شده ی ساواک و گزارش های شفاهی سرورانی می شدم که شخصا در کنگره های مربوطه حضور داشتند. به درازا کشیدن بخش مربوط به کنگره ها در تارنمای حزب نیز به همین دلیل بود. در خصوص گزارش پیش رو موارد زیر لازم به ذکر است :


الف - در بیشتر موارد در خصوص هر کنگره منابع مختلف با هم مطابقت داده شده تا از درستی آن اطمینان حاصل گردد.
ب – گزارش پیش رو در واقع یادکردی است چکیده وار از گزارش اصلی که امیدوارم روزی مشروح آن منتشر گردد.
پ – به دلایل یاد شده گزارش برخی کنگره ها ناقص است. همچنین در هر کنگره سخنرانی ها یا قطعنامه های مختلفی ایراد شده هم اکنون پیوست این گزارش نیست. این موارد به مرور تکمیل خواهد شد.
ت – چنان که گفته شد در گردآوری این مجموعه از راهنمایی سرورانی گرانقدر بهره جسته ام اما هر گونه نقصانی بر گردن این جانب می باشد.


همچنین در خلال گزارش کنگره ها، عکس هایی نیز برای نخستین بار منتشر می شود. بسیار خوشحالم که این گزارش در میانه ی زادروز آموزگار شهید مکتب پان ایرانیسم، دکتر عاملی تهرانی ( دهم دی ماه) و سالروز درگذشت رهبر نهضت پان ایرانیسم، سرور محسن پزشکپور ( شانزدهم دی ماه ) منتشر می شود و این امر را به فال نیک می گیرم.


گزارش کنگره های حزب پان ایرانیست را از این جا بخوانید


 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
درود بر شما و این کار ارزنده. یک نیاز مهم تارنما بود
کیوان زارع
سپاس سرور زارع گرامی
سیاوش رهایی
    
 
کلمات کلیدی :    کنگره حزب پان ایرانیست    کنگره    حزب    حزب سیاسی    کنگره حزب    حزب پان ایرانیست    پان ایرانیسم    پان ایرانیست    سیاوش رهایی
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403