منافع ملی چیست؟
دکتر سهراب اعظم زنگنه
20 دی 1392

آن هنگام که پیشگامان و بنیانگذاران نهضت رهایی بخش پان ایرانیسم به رهبری شادروان سرور محسن پزشکپور (پندار) مرد اسطوره ای عصر ما حاصل سالها تلاش و پژوهش خویش را به عرصه اجتماع کشاندند و حزب پان ایرانیست بر بنیاد مکتب پان ایرانیسم شکل گرفت ، پان ایرانیستها همواره علت العلل همه ی نابسامانیها و پریشان حالی ها وستمگریهای بیگانگان و وجود حاکمین زور گو و غارتگر را در نتیجه تجزیه و پراکندگی اقوام و سرزمینهای ایرانی و مشغول کردن ایرانیان به مسائل کوچک و بی ارزش و عمده کردن اختلافات ناچیز میان اقوام ایرانی که خود و به جای خود طراوت و زیبایی گلزار وطن را به جلوه می آورد و تلاش برای فراموش کردن مسببین خائن تجزیه خونبار ایران زمین از خودی و بیگانه و تاریخ سازیهای جعلی و دروغین برای تشدید جدائیها ، اعلام نموده اند و راه نجات ایرانیان را تنها در بالندگی اندیشه پان ایرانیسم در میان همه جوامع و سرزمینهای ایرانی نشین و استقرار حکومتها و دولتهایی که پان ایرانیسم را اولویت فکری ، ذهنی و آرمانی خود بدانند دانسته اند و چنین است که مفهوم منافع ملی و توجه به ویژگی وحدت آفرینش به راستی آشکار می گردد و این تنها معیار مورد قبول پان ایرانیستها برای ارزیابی تصمیم ها و برنامه ها و افکار و اندیشه های اجتماعی و اقدامات حاکمین و گروههای فکری و تنها محک درستی و نادرستی پیمانها و قرار و وعده ها با بیگانگان است.

به این ترتیب روشن است که منافع ملی ما هنگامی تامین میگردد و هنگامی برنامه یا تفکر و اقدامی منطبق با مصالح و منافع ملی ایران و ایرانیان است که یک گام ما را به سوی وحدت و یگانگی و سربلندی اقوام ایرانی نزدیک تر نماید و هر اقدامی بدون توجه و لحاظ اینکه چه سودی در این راه برای یگانگی ملت بزرگ ایران دارد اقدام و اندیشه ای ضد ملی و ضد منافع ملی و بر خلاف مصالح ملی ایرانیان قلمداد می شود.

حاکمین و قانونگذاران و گروههای فعال اجتماعی و فکری باید بیندیشند و بررسی کنند که آیا اقدامات آنها درهر زمینه ای از هنر ، ادبیات ، راهسازی ، صنعتی شدن کشور و مکانیزه شدن کشاورزی، گسترش شهرها و ارائه خدمات اجتماعی و آزادیهای اجتماعی و فردی و مبارزه با فقر و بیماری و عدالت اجتماعی به جامعه آیا ملت بزرگ ایران را به آرمانش نزدکتر می کند یا نه و اصولاً ارتباطی با این مسیر مقدس و باید تاریخی دارد یا خیر ؟ با این توضیحات و توجیه عجیب است که برخی تصور کنند به کار بردن معیار و محک منافع ملی فقط یک شعار است و نمی تواند منطبق با واقعیات ملموس زندگی ما و اجتماع ایرانیان باشد ولی اندیشه پان ایرانیسم به وضوح مفهوم منافع ملی و استفاده از آن را به عنوان یک محک تشریح کرده و روشن نموده است و بدیهی است این تفسیر هرگز نمی تواند با شعارهای دروغین حاکمیتهای ضد ملی و ادعای اینکه آنها می توانند مفسر و بیان کننده موارد مصالح و منافع ملی باشند کاملاً در تضاد قرار دارد . به عبارت روشن باید بگویم :


حرکت به سوی تحقق پان ایرانیسم تنها میزان و معیار برای شناخت مصالح و منافع ملی است .

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
درود بر سرور ارجمند دکتر زنگنه.چقدر زیبا پیام پان ایرانیسم را برای روشن ساختن مفهوم "منافع ملی" بیان نموده اید(و در آخرین جمله کوتاه و جامع و مانع)تا دیگر هر کس بدلخواه خود و نگاه خود و نیات شخصی ، باندی ،گروهی و حتا حکومتی(جز حاکمیت پان ایرانیستی)منافع ملی را تعریف نکند و دستمسک عوام و خواص فریبی قرار ندهد.من بعنوان یک پان ایرانیست از داشتن چنین پیشکسوتانی در حزب بخصوص در شورای عالی رهبری حزب بر خود میبالم .تندرست باشید برای ایران
کیوان زارع
بهترین راه حل برای نجات ملتهای مظلوم و ستمدیده ی داخل ایران (ترک.کرد.عرب و ...)حق تعیین سرنوشت وهمه پرسی ملتهای داخل ایران برای گرفتن حق خود می باشد مانند همه پرسی مردم اسکاتلند که قرار است امسال 2014 میلادی برگزار شود .
zamwa
آقا یا خانم zamwa شما اول بگو این همه ملت مظلوم و ستم دیده ی داخل ایران را از کجا درآوردی تا بعد.
بابک خرمدین
جناب zamwa هم میهنی که خواسته و ناخواسته بازیچه ی دسایس ضدایرانی شدی ! و بجای بسندگی امرار معاش با قوت لایموت دسترنج خویش ،حقارت آسودگی معاش با تن دادن به این آرزوی خفت بار و ذلت آور را پذیرا گشته ای تا پس از خودفروشی بتوانی میهنت را بفروشی!بدان که : 1-این آرزوی مرگ آورت را با خود در گور چال خواهی کرد.2-اکنون همه ی زمینه ها در سرزمینهای جدا شده از مام میهن شامل افغاتستان،تاجیکستان،آذربایجان و کردستانات (کردستان عراق و سوریه و ترکیه )و بلوچستان(در پاکستان کنونی)بسوی شکل گیری،همبستگی و تشکیل دوباره ی "ایران بزرگ" گام به گام در حرکت است که مبارزان و پرچمداران پان ایرانیست بیش از 70 سال است همگان را به همسنگری در این راه مقدس فرا میخوانند و ایمان راسخ داریم که این رزم پیروزی بخش آینده ای نه چندان دور منجر به برپایی "دولت اتحاد اقوام جامعه ی بزرگ ایرانی" خواهد گردید . برای نمونه بدان که استقلال کردستان عراق و سپس سوریه و ترکیه یعنی ایجاد زمینه برای آمادگی استقلال رأی در پیوستن به مام میهن .فرزندانی که به جبر تاریخ نامادری را تحمل میکنند در شکار فرصت برای آغوش گرم مادرخویش اند .ای شب زدگان برآمدن خورشید پان ایرانیسم نزدیک است .
کیوان زارع
ملتهاي دنيا بخاطر تبعيضات ميان اقوام و مذاهب و مليت هاي مختلف در حال ايجاد كشورهاي مستقل و خودمختاري و اداره فدرالي هستند و نمونه آن در دنيا بسيار زياد است شما بر خلافغ جريان آب من دراوردي حركت ميكنيد . شما در خود ايران در ميان اقوام فارس و ترك و خراساني بعلت تبعيضات بدنبال ايجاد استانهاي مختلف هستند چگونه شما شعار بر عكس ميدهيد.
ناجي
    
 
کلمات کلیدی :    سهراب اعظم زنگنه    منافع ملی    پان ایرانیسم    پان ایرانیست    حزب پان ایرانیست    محسن پزشکپور
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403