گزارش دیدار نوروزی 1396 پان ایرانیست ها

مراسم دیدار نوروزی حزب پان ایرانیست چونان نزدیک به هفتاد سال گذشته که در دوم فروردین برگزار شده، امسال نیز در شامگاه چهارشنبه دوم فروردین 1396 خورشیدی به خجستگی و نوید دستیابی به خواست ملت بزرگ ایران برای برقراری حاکمیت ملت، بسیار گرم و شوق انگیز برگزار گردید. در این مراسم که حضور جوان ترین پان ایرانیست سرور آرین یزدی تا سرور ابوالقاسم پورهاشمی پیشکسوت ترین و تنها بازمانده از سه یار دبستانی که نخستین برپا کنندگان جنبش پان ایرانیسم بوده اند و نودومین زادروز ایشان همزمان با دیدار نوروزی بود جشن امسال را متفاوت از سالیان پیش کرده بود. این جشن که با حضور میهمانان شاخصی به نمایندگی از دیگر گروه های سیاسی و میهن پرست همچون جبهه ملی و حزب ملت ایران همراه بود ندای پان ایرانیسم یعنی: یگانگی و نیرومندی ایرانیان را به نمایش گذارد. این مراسم که با مدیریت سرور بیژن جانفشان اجرا گردید چنین آغاز شد:


درودی ز دامان گل پاک تر / ز آوای بلبل طربناک تر
بر ایرانیان سال نو شاد باد / ز " پندار" و " آژیر" و "رئیس" یاد باد

ایشان پس از شادباش نوروزی و خیر مقدم به باشندگان، از سرور استاد قدرت الله جعفری قائم مقام دبیر کل حزب برای خواندن "نیایش نوروزی" دعوت کردند. سرور جعفری پس از شادباش نوروز پیروز به ایران زمینیان، از باشندگان خواستند به هنگام این نیایش به پا خیزند. سپس سرور جانفشان از دبیر کل محترم حزب سرور بانو صفارپور تقاضای سخن کردند. دبیر کل حزب چنین آفریدند: «که گردون نگردد مگر بر بِهی / به ما باز گردد کلاه مِهی» و ادامه دادند: نوروز یادگار پر ارج نیاکان، شراره فروزان فرهنگ ایرانزمین، نشانی ز روزگاران یگانگی و سرافرازی ملت بزرگ ایران بر شما و دودمان شما و همه ایرانیان سراسر جهان و ایرانی تباران که نوروز جمشیدی را جشن می گیرند خجسته باد. ایشان ادامه دادند : «حزب پان ایرانیست که نزدیک به هفت دهه است بنا بر آیین ایرانی خود نوروز را جشن می گیرد بر این باور است که "نیرزد آن خون که بدان دل بندیم و بخواهیم تا بمانیم آنجا که سخت ساخته تاریخ، بزرگی را بر ملت ایران"؛ پس آرزوی ما پان ایرانیست ها اینست که فروریزیم هر آن آلودگی را که سبب سستی زیربنای سرزمین ما می شود و پاک سازیم آن را با خون خود و خون فداکاران میهن. ایشان ضمن اشاره به سال سخت و مخاطره آمیز 1395 برای مردم ایران به جهت ضعف مدیریت حاکمیت جمهوری اسلامی و نیز مرگ و آوارگی منطقه خاورمیانه، به رسالت تاریخی حزب اشاره کردند که چونان گذشته هرجا شاهد عملکرد ناصواب دستگاه حاکمه بودیم با صدایی قرّا و قلمی شیوا و توانا منعکس و راهکار خود را در راستای نیاز جامعه ارائه داده است. سرور بانو صفارپور در ادامه بیان داشتند در سالی که گذشت حرکت شجاعانه حزب در رساندن و گسترش اندیشه نهضت پان ایرانیسم از سوی جوانان کوشنده حزب و شورای جوانان در سرتاسر ایران آنقدر چشمگیر شده بود که دستگاه های امنیتی برای سرکوب پان ایرانیست ها اقدام به بازداشت های کوتاه مدت و احضارهای مکرر کردند که جز ایستادگی ندیدن و به تکرار دفتر حزب را در محاصره قرار دادند، گرچه اوضاع سیاسی کشور در داخل و بیرون از مرز جای سخن بسیار دارد اما بگذریم که دیدار نوروزی برای جشن و شادیست و من بنا ندارم غم را جایگزین شادمانی کنم؛ فقط به همه یاران آرمانخواه که دغدغه ایران دارند و سروران گرامی خودم توصیه می کنم که در سال نو، با همدلی و یکرنگی در کنار هم، مبارزه خود را علیه ایران ستیزان داخلی و خارجی ادامه دهیم و سخن پایانی من با فرازی از آموزگار شهید پان ایرانیسم سرور دکتر محمدرضا عاملی تهرانی (آژیر) به پایان می برم: «بیایید از ایران سخن بگوییم، از ایرانی که هم درد است و هم درمان، هم کفر است و هم ایمان که اگر از ایران بگوییم همه چیز را گفته ایم، پس از ایران بگوییم و از ایران». ایشان در پایان با یادی از رهبر همیشه جاوید حزب روانشاد سرور محسن پزشکپور (پندار) که برای ایران زیست و برای ایران جان سپرد، یاد یاران تازه درگذشته همچون سرور رضا طلایی مسؤل تشکیلات بهبهان و سرور محمد مرید مسئول تشکیلات دزفول را گرامیداشته و با آرزوی سالی بدون خونریزی و نیستی برای مردم ایران و همه ایرانی تباران منطقه، دستیابی ایران به سرافرازی پیشین و زندگی همراه با آرامش ایرانیان را خواستار شدند.

سرور بیژن با یادی از روانشاد استاد ادیب برومند و اشاره به بیانیه زیبای دبیر کل حزب پان ایرانیست در مورد ایشان، به نکته ای پرداختند که شادروان سرور پزشکپور بزرگ پس از بلوای 57 موارد اتهامی متعددی داشتند از جمله بیانیه تاریخی حزب در صیانت از درفش شیروخورشید نشان ایران در سال 1358 که منجر به صدور حکم اعدام ایشان از سوی شیخ خلخالی شد، اما در ادامه اجرای رسالت تاریخی حزب پان ایرانیست و آن بیانیه و پاسداری از درفش ملی ایران بود که پیکر مرحوم ادیب برومند مزین به درفش شیر و خورشید نشان شد. سرور جانفشان در ادامه حضور سروران و دوستان گرامی جبهه ملی از جمله جناب عیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی و جناب مهران بختیاری مسؤل سازمان دانش آموختگان جبهه ملی، برادران مظفری، و نیز بانو نینا بیک و دیگر میهمانان در این نشست را خوش آمد گفتند. سپس از دکتر بادکوبه ای دعوت به سرودن شعر کردند. دکتر مصطفی بادکوبه ای پس از شادباش نوروزی به الهامی که از رهنمود سرور دکتر زنگنه عضو شورای عالی رهبری حزب دریافته که چرا برخی ایران را به گربه تشبیه می کنند؟!! و منجر به سرودن شعری در مورد شیرو خورشید شده است، این سرود را خواندند:


هموطن این شیر ایران منست / نقشی از نسل دلبران منست
هموطن این شیر شیری خفته است / در دلش بس غصه ها بنهفته است
گرچه آرام است اما گربه نیست / از دل آگاهان شنو این شیر چیست؟
هر سر مویش یکی شمشیر نیز / در کف مردان به گاه رستخیز

پس از دکتر بادکوبه ای، سرور بیژن با اشاره به زیبایی عید نوروز از جهتی دیگر که نه سر حیوانی بریده می شود و نه انسانی به خاک ذلت می افتد، گفتند عید نوروز همانند همتایان دیگر جشن های ایرانی مانند یلدا و سده و مهرگان، یکسره مهر است و مهربانی، سپس از سرور دکتر موسوی درخواست سخن کردند. سرور دکتر موسوی پس از شادباش نوروز باستانی با یادی از روانشاد سرور پیشکسوت دکتر عبدالرضا طبیب بزرگوار و پاکنهاد سخن خود را آغاز و با بیان نوشته ای از کتیبه های خشایارشاه در سپاس از اهورامزدا که جهان را آفرید و شادی را برای مردم، ادامه دادند: نوروز توانسته ملت ایران را از گذرگاه های سخت با پیروزی عبور دهد. ایشان با استناد به آماری از سازمان ملل که ایران در رده 108م از نظر شادی قرار گرفته، آمار اقتصادی و فساد و عدم شفافیت اقتصادی را حتا پایین تر از ونزوئلا برشمردند و چرایی آن را در پاسخی روشن وجود ساختار قدرت مذهبی و نبود حاکمیت ملی دانستند یعنی آنچه حزب ما 60 سال است این عامل اساسی را بیان می کند. ایشان با اشاره به آمار علمی و رشد اقتصادی و صنعتی در پیش از واقعه 57 که منجر به ارز بین المللی شدن پول ایران شده بود، به بازی های مردم فریب با صندوق های رای به نام دموکراسی پس از 57 پرداخته و آن را دموکراسی پوپولیستی خوانده و گفتند: همیشه به هنگام انتخابات یک بازی شروع می شود به نام "بد و بدتر" یعنی به بد رای بدهید که بدتر رأی نیاورد!! کدام عقلانیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکم می کند که شما به بد رای بدهی و انتظار نتیجه خوب داشته باشید؟! ماهیت بد که نتیجه خوب تولید نخواهد کرد. بدانیم که جز برپایی حاکمیت ملت هیچ راهی دیگر برای رشد ایران نیست و ما با اینکه همه نگرانیم اما در درون فرهنگ ملی و سیاسی جامعه بارقه ای هست که راه خودش را پیدا می کند. نکته اصلی اینست که باید به یک حق مهم فکر کنیم و نه به انتخاب بین بد و بدتر، و آن حق مهم حق برقراری حاکمیت ملی در ایران است و بس، نه اینکه اسیر بازی سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب شویم. نکته پایانی اینکه: این حق اصلی را در نظام حقوقی بین الملل، حق تعیین سرنوشت می نامند که شوربختانه آن را وارونه و با یک دروغ سیاسی دارند جا می اندازند و حق تعیین سرنوشت را برابر تجزیه طلبی کرده اند به ویژه از سوی رسانه بی بی سی. در صورتی که در ایران این حق تعیین سرنوشت عبارت از داشتن یک نظام دموکراتیک و برپایی حاکمیت ملی می باشد. ایرانیان همچون گذشته از این گردنه سخت پیروزمندانه عبور خواهند کرد.

سرور جانفشان از سرور پورهاشمی یار دبستانی سرور پندار برای ابراز سخن دعوت کردند. پیشکسوت ترین یار زنده پان ایرانیست ضمن شادباش نوروزی خود گفتند: «من امروز احساس می کنم این نوروز با دیگر نوروزها متفاوت است، ما سه یار دبستانی در کلاس چهارم دبستان بودیم که به سوی این اندیشه حرکت کردیم، پندار و آژیر و من. یاد یاران دبستانی به این دلیل است که همزمان با امروز من به سن 90 سالگی پا گذاشتم و ای کاش بارانم در کنارم بودند. یادشان ماندگار و روان آنان شاد باد. ایشان با بیان جملاتی زیبا و روح نواز درباره عشق به اندیشه پان ایرانیسم اینگونه به وصف پرداختند: «خدایا تو خود شاهدی که من در این بستر دریای عشق تو، هرگز زورق دلی را نشکستم که تا زورق دلم را بسازم، و هرگز چراغی را خاموش نکردم تا که چراغ خانه دلم را روشن کنم، زیرا سال هاست که من معتکف این میکده هستم. خدایا تا تو فرماندهی و کشتیبان و ناخدا، دیگر من را چه ترسی است از توفان ؟ نامم به کُنج درب این میکده 90 ساله شد به عشق ** می نشینم به کُنج در میخانه ات تا 100 ساله شوم به عشق».

پایان بخش سخنان، بیانات شیوای سرور منوچهر یزدی عضو شورای عالی رهبری و سخنگوی حزب پان ایرانیست بود. ایشان با ابلاغ بهترین شادباش های نوروزی به باشندگان و همه ایرانیان و ایرانی تباران، شناخت ایران را لازمه رشد و حرکت رو به جلو برای هر ایرانی دانستند و بیان داشتند: «آخر چگونه می توان رشد کرد بدون شناخت گذشته تاریخ ایران، لذا من ایران را خوب می شناسم چونان همه باشندگان میهن پرست در این نشست و یاران پان ایرانیستم. ایشان نوروز را سنگر مستحکم دفاع از هویت، تاریخ و فرهنگ ایرانی و سنبل یگانگی و ماندگاری ایران و جشن و شادی را نیروی پیش برنده ملت ایران دانسته و ابراز امیدواری کردند که بانک خروسِ امسال، نشانی از بیداری و غلبه نور بر تاریکی اهریمنی در میهن ما باشد. سرور یزدی با یادی از بزرگ مردان و بزرگ زنان تاریخ ایران، رضاشاه بزرگ را دلیرمردی استثنائی و ناسیونالیستی تحول آفرین در سده های اخیر خوانده و به همگان توصیه فرمودند هر جا بخواهیم از رشد و توسعه و نقاط درخشان تاریخ ایران سخن بگوییم حقیقتاً نمی توانیم از رضاشاه بزرگ غفلت کنیم، ما وظیفه داریم همواره از این بزرگمرد تاریخ ایران به نیکی یاد کنیم و بزرگی هایش در راه شکوفایی و عظمت ایران و ایرانی را همواره برای نسل های آینده یادآور شویم. سرور یزدی در پایان با ابراز خرسندی از سرعت گسترش اندیشه پان ایرانیسم، و رسیدن صدای پای ناسیونالیسم ملت ایران به اتاق های فکر قدرت های جهانی و اینکه حاکمیت موجود دیگر نماینده اکثریت ایرانیان نیست افزودند ملت تاریخی ایران در درازای تاریخ و آهسته و پیوسته همواره خود را بر دشمنان و حاکمان ناشایست تحمیل و کار خودش را کرده است و اکنون نیز از جمعیت 80 میلیونی ایران 77 میلیون مخالفند که توسط 3 میلیون آدم علاف و چماق به دست محبوس شده اند اما با توجه به تزلزل و فروپاشی که در رأس هرم حکومت جمهوری اسلامی مشاهده می شود، به زودی شاهد تغییر و تحولات روزافزون به نفع ملت ایران خواهیم بود. امیدوارم امسال سال شادی های بزرگ برای ملت ایران باشد.

پس از آن صلاً دادن رسا و کوبنده "هفت پیمان" حزبی توسط سرور مهندس کیوان زارع، که پس از هر بند با پاسخ "ما..." از سوی باشندگان همراه بود پایان بخش دیدار نوروزی امسال بود. یادآور می شود شادباش ها و پیام های نوروزی که از سوی سروران دیگر شهرها و نیز خارج از کشور به دبیر کل حزب ابلاغ شده بود از جمله سروران دکتر احمدی، مهندس ناصر پل و مهندس آرش صفارپور از آمریکا، دکتر خرسند از هلند و دکتر کیانزاد از اروپا، سرور شهنازی از مشهد، سرور امیری از شیراز، سرور کریم زاده از اشنویه و کردستان، به اطلاع باشندگان در نشست رسید. این نشست نیز با همخوانی سرود "ای ایران" و پذیرایی از باشندگان پایان یافت.

 

مراسم دیدار نوروزی پان ایرانیست ها در دیگر شهرهای کشور نیز برگزار گردید که در اینجا تنها گزارش شهر شیراز نیز آورده می گردد:

برابر با آیین پان ایرانیست ها که دوم فروردین هر سال نشستی نوروزی برگزار می کنند به همین مناسبت نیز در خانه سرور خشایار امیری (مسئول تشکیلات حزب پان ایرانیست در استان فارس) در شیراز نشستی با حضور سروران آذری و بانو آذری، سرور بابک، سرور سالار رجبعلی زاده، سرور مهدخت امیری، سرور ماندانا و سرور فرانک برگزار شد. در این نشست از آزادی و آبادی میهن عزیزمان که آرمان و آرزوی هر پان ایرانیست می باشد سخن رانده شد و با توجه به بیداری و آگاهی میهن پرستانه ملت ایران به ویژه جوانان و جشن های باشکوهی که تمام تیره های ایرانی در پاسارگاد و تخت جمشید برگزار کردند سخن به میان آمد. در ضمن در شهرستان ممسنی سرور سهراب لشکری و در شهرستان جهرم سرور غلامرضا بهادری نشست های جداگانه ای در همین زمینه داشتند.

 

پاینده ایران