دکتر محمدرضا عاملی تهرانی (آژیر)

دكتر محمدرضا عاملی تهرانی دهم دی ماه 1306 خورشیدی در تهران زاده شد و دوره ابتدایی را در دبستان امیر معزی و دوره متوسطه را در دارالفنون و ایرانشهر سپری کرد.

دکتر عاملی تهرانی، به همراه محسن پزشکپور و ابولقاسم پورهاشمی در همان دوره دبستان با امضای پیمان نامه ای، کوششهای میهن پرستانه خویش را آغاز نمود و از بنیانگذاران مکتب پان ایرانیسم در سال 1326 بود.

پس از شکل گیری حزب پان ایرانیست، ایشان از اعضای کمیته رهبری حزب بودند و با رهبری سرور محسن پزشکپور، ایشان سمت قائم مقام رهبر حزب پان ایرانیست را به عهده داشتند و با نام پان ایرانیستی «آژیر» فعالیت می کردند.

دکتر عاملی تهرانی دارای تخصص دکترای بیهوشی از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بودند و از سال 1344 به عضویت هیأت علمی دانشكده پزشكی دانشگاه تهران برگزیده شدند و به تدریس در دانشكده پزشكی پرداختند.

دكتر عاملی در دوره بیست و دوم به نمایندگی از مردم مهاباد و در دوره بیس%:.77!و چهارم به نمایندگی از مردم تهران به مجلس شورای ملی راه یافتند و از اعضای فراکسیون پارلمانی حزب پان ایرانیست در دوره های یاد شده مجلس بودند.

در دوره بیست و دوم مجلس، ایشان به همراه سرور محسن پزشکپور، دکتر اسماعیل فریور و دکتر هوشنگ طالع (اعضای فراکسیون پارلمانی حزب پان ایرانیست) در پی توطئه تجزیه نافرجام بحرین، دولت هویدا را استیضاح کردند.

پس از شکل گیری حزب رستاخیز و به هنگام دبیرکلی دکتر باهری، دكتر عاملی تهرانی قائم مقام دبیر كل حزب رستاخیز بودند و در دولت شریف امامی به وزارت اطلاعات و جهانگردی و در دولت ارتشبد ازهاری به وزارت آموزش و پرورش منصوب گردیدند.

پس از واقعه بهمن 57، دکتر عاملی روز 12 فروردین 58 بازداشت شدند و بخاطر اطلاعاتی که به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی درباره حادثه آتش سوزی سینما رکس آبادان داشتند، بدون حکم اعدام از سوی دادگاه، بامداد 18 اردیبهشت ماه 58 به ضرب گلوله ای که شیخ صادق خلخالی در پیشانی اش چکاند، به شهادت رسیدند.

هجدهم اردیبهشت ماه هر سال پان ایرانیست ها برای ادای احترام به این اندیشمند فرهیخته بر مزار ایشان در ابن بابویه حاضر می شوند.