پیمان نوین

 پاینده ایران

 
هم میهنان آزاده و ایران پرست
 
همان گونه که به خوبی می دانید، پیام اخیر شاهزاده رضا پهلوی خطاب به ملت ایران با عنوان «پیمان نوین»، برخی نکات روشن و رهنمودهای امیدبخشی را در بر دارد که قبلاً نیز طی چهل و دو سال گذشته بارها و به مناسبت های گوناگون از سوی شادروان محسن پزشکپور رهبر فقید حزب پان ایرانیست و سایر شخصیت ها و نهادهای تشکیلاتی حزب پان ایرانیست عنوان گردیده و همواره بر ضرورت طرح و پیگیری و تحقق آن ها تاکید شده است. 
 
بی گمان همه ی ما دوستداران سربلندی، آزادی و  و بهروزی ملت ایران یکدل و یکصدا بر این باوریم که دستیابی به آرمان های شکوهمند و والایی که برای فردای ایران در دل می پرورانیم، جز با همدلی و هماهنگی، و همراهی و همکاری همه ی آزادگان ایران پرست و یکایک احزاب و گروه ها و نیروهای دگراندیش و کنش‌گران مخالف حکومت کنونی که به راستی روزگار ایران عزیز و ملت بزرگ ما را سیاه کرده است، جامه ی تحقق به خود نخواهد پوشید.
 
 این حکومت که از نظر نابخردی و نادانی، ناتوانی و ناکارآمدی، فساد و غارتگری، خودپسندی و استکبار، و بالاخره بیداد و ستمگری، از همه ی حکومت های قابل مقایسه با خود پیشی گرفته و به مراتب روسیاه تر از آنان است، طی چهل و دوسال گذشته همچنان با ادعاهای فرافکنانه ای که در پوشش نام و عنوان رسمی خود پنهان کرده، مدعی جمهوریت و اسلامیت و سازگارسازی این دو با یک دیگر است، حال آن که نه تنها از بایدها و الزامات جمهوریت و اسلامیت هیچ بویی نبرده، بلکه خود به گونه ای روزافزون، پیوسته، و بی پروا، عملا در راستای ناتوان کردن و نابودسازی این هر دو عنوان و مفهوم جمهوریت و اسلامیت گام بر می دارد‌.
 
بدین ترتیب، برای رهایی و جان سالم به در بردن ملت ایران از چنگال خونین و بی رحمانه ی این حکومت فاسد و ضد مردمی، ناگزیر همه ی گروه ها و احزاب و شخصیت های ملی و مردمی می بایست تا می توانند به یکدیگر نزدیک شوند و با چشم پوشی موقت از برخی دیدگاه ها و نظرات اختصاصی خود که می تواند آنان را از هم دورتر کند، بکوشند تلاش های پراکنده ی خود را در راه نجات ملت ایران از پرتگاه کنونی، همسو و همراستا کنند. 
 
در این راستا، حزب پان ایرانیست همچون همیشه و به شیوه ی دیرینه ی بیش از هفتاد سال پیشینه ی فعالیت ها و مبارزات سیاسی و اجتماعی‌خود، همواره آماده است تا در راه سرافرازی و یکپارچگی سرزمین و مردم عزیز ایران، به هر ندای همدلی و وحدتی که از گوشه و کنار و داخل و خارج کشور بر می خیزد پاسخ مثبت دهد و در راه یگانگی و یکپارچگی نیروهای حق جو، عدالت طلب، آزادی خواه و ایران پرست، با همه ی آنان همدل و همگام شود و همراهی و همکاری کند.
 
یگانگی، سربلندی و نیرومندی سرزمین و مردم ایران، آرمان بزرگ همه ی ما پان ایرانیست هاست و در این راه مقدس، دست یاری به سوی همگان بلند می کنیم و دست همه ی آزادگان ایران پرست را به گرمی می فشاریم.
 
دهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و نه خورشیدی
 
از سوی شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست
 
دکتر سهراب اعظم زنگنه (دبیرکل)
 
پاینده ایران