شادباش به دکتر زنگنه

 

پاینده ایران

سرور ارجمند و گرامی دکتر سهراب اعظم زنگنه،

 با درود و تجدید ارادت نه  جنابعالی را به عنوان دبیر کل حزب پان ایرانیست شادباش میگویم و سوی خود و سایر دوستان و هواداران میهن پرست حزب در تشکیلات شیراز برای جنابعالی و سایر اعضای شورای عالی رهبری و به ویژه به بانو صفارپور که سال های بسیاری در مقام دبیرکل حزب انجام وظیفه کردند از پیشگاه پروردگار بزرگ آرزوی سربلندی و پیشرفت و تندرستی را دارم

 

پاینده ایران

مهدی خشایار امیری