سالگشت بمباران شیمیایی سردشت

 

در هفتم تیر ۱۳۶۶ دشمن بعثی زیر حمایت کشورهای بزرگ مبادرت به بمباران شیمیایی شهر سردشت کرد.  در این حمله وحشیانه ۱۱۰ نفر از شهروندان کشته شدند و بیش از ۸ هزار نفر تحت تاثیر عوارض بمباران شیمیایی قرار گرفتند. 
اصلی ترین حامی عراق در چنین یورش ضد بشری آمریکا بود که حتی با وتوی خود در سازمان ملل مانع از تصویب قطعنامه محکومیت عراق شد. 
یاد شهدای سردشت و دیگر شهدای راه وطن گرامی باشد.