روسيه، اوکراین، ایران

 پاینده ایران

 
روسیه، اوکراین ، ایران
 
جنگی که پوتین از آن سخن می گفت سحرگاه امروز علیه اوکراین آغاز شد. در این یورش هوایی به مراکز نظامی و استراتژیک و زیر ساخت های مهم اوکراین هجوم برده شد. 
 
اروپا و آمریکا به تحریم اشخاص روسی بسنده کرده اند. هیچ حمایت نظامی از اوکراین به عمل نیامد. ترس اصلی از گسترش جنگ به درون اروپا و پس گرفتن تایوان از سوی چین است. چین گفته است این عملیات نظامی معنی تجاوز ندارد. 
 
غرب و ناتو که اوکراین را به بلوک غرب وصل کردند اکنون روش شد که هیچ تمهید موثر نظامی برای دفاع از اوکراین فراهم نکرده بودند و ارتش اوکراین تاب مقاومت در برابر ارتش پیشرفته روسی و استراتژی ها و تاکتیک های نظامی روس ها را ندارد. اوکراین بدون تجهیز به پیشرفته ترین تجهیزات دفاعی تنها به یک سرزمین سوخته بین شرق و غرب برای تعامل های امپریالیستی تبدیل شد.
 
 در این میان به روشنی می توان گفت کشورهایی که با سیاست های غلط حکمرانان خود و ناسیاستی در تجهیز ارتش کشور به پیشرفته ترین تجهیزات نظامی و ابزار هوشمند دفاعی و افزون بر آن با وابسته کردن خود به بلوک های سیاسی حاکم بر نظام جهانی امپریالیستی کشور خود را در برابر تجاوزهای امپریالیستی خلع سلاح کرده اند باید به هوش باشند و وضع فلاکت بار اوکراین را برابر چشم خود قرار دهند.
 
وقتی با خمش قهرمانانه منابع دفاعی کشور را سیمان می کنیم و با خمش های ذلیلانه قراردادهای نظامی و اقتصادی ۲۰ و ۲۵ ساله با یک بلوک می‌بندیم و با بلوک دیگر به دشمنی ایدئولوژیک می پردازیم باید روزهایی را ببینیم که یک کشور دشمن از بلوک غرب به مراکز استراتژیک ایران حمله کند و آن زمان خواهیم دید که همین شرکای ۲۰ و ۲۵ ساله ما چگونه خود را کنار خواهند کشید و به صدور اعلامیه بسنده خواهند کرد.
 
در برابر دشمن باید تا دندان مسلح باشیم. ایران در درازای تاریخ همواره مورد هجوم دشمنان قرار داشته است و لذا تحت هیچ شرایطی نباید ابزار نظامی و دفاعی خود را وجه‌المصالحه ایجاد دوباره روابط با بلوک‌های سیاسی قرار دهیم.  
 
استقرار حاکمیت ملی که بدون نگاه به شرق و غرب بتواند استقلال دفاعی و نظامی کشور را تضمین کند یک ضرورت تاریخی است. 
 
@paniranist_party