دخالت سفارت روس در ایران

 پاینده ایران

 
دخالت سفارت روس در ایران!
 
در حالی که طبق خبرهای خبرگزاری‌های روسی (و دیگر خبرگزاری‌ها) از بامداد امروز تاکنون روسیه بیش از ۷۰ محل استراتژیک اوکراین را بمباران کرده و در طول روز بخش‌هایی از اوکراین را در جنوب این کشور به اشغال خود درآورده است، در تهران، سفارت روس به خبرگزاری‌های ایرانی هشدار داده است که خبر جعلی منتشر نکنند و نگویند هواپیماهای روسی در آسمان اوکراین دیده شده‌اند! و بخشی از پروپاگاندا علیه روسیه نباشند!‌
 
دیکتاتوری متجاوز روسی تصور کرده است که با انعقاد قراردادهای همکاری ۲۰ ساله و تجزیه بخشی از دریای مازندران و داشتن ارتباط نزدیک با برخی حکمرانان می‌تواند به ایرانیان دستور دهد که کدام خبر را منتشر و کدام را پنهان کنند و این در حالی است که ایرانیان نه تنها از راه خبرگزاری های داخلی بلکه از صدها خبرگزاری مجازی یا واقعی که در سطح جهانی در جریان است می‌توانند با چهره وحشی و ضد انسانی پوتین آشنا شوند و خبرهای تجاوز روسیه به اوکراین، تصرف بخش‌هایی از خاک اوکراین، بمباران بیمارستان‌ها و فرودگاه‌های اوکراین و یورش زمینی به آن کشور را دنبال کنند. و به یقین مواضع مقام‌های جمهوری اسلامی در محکوم نکردن تجاوز روسیه به اوکراین در ظهور چنین جسارتی به ایرانیان در سفارت روسیه در تهران تاثیر مستقیم دارد.
آثار سیاسی و اقتصادی حمله روسیه به اوکراین در کوتاه مدت گریبان پوتین را خواهد گرفت و جای شگفتی است که جمهوری اسلامی در کنار جناحی قرار دارد که متجاوز به خاک همسایه خود است و از اعتبار جهانی وی به شدت کاسته شده است. اقتصاد روسیه در تراز اقتصادهای متوسط به عنوان مثال در حد اسپانیا و دارای رتبه در رده بندی اندازه اقتصادی ۱۳ جهان و تولید ناخالص آن در حد برزیل و کره است. یورش به اوکراین نیز به شدت ضعف این اقتصاد خواهد افزود و لذا روسیه با چنین وضعیت نامناسب سیاسی و اقتصادی از جنگ اوکراین بیرون خواهد آمد. اما جمهوری اسلامی در کنار وی قرار دارد!‌ وقتی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در دفاع از تهاجم روسیه به غرب هشدار می‌دهد بازارهای مالی آن‌ها سقوط خواهد کرد و بحران اوکراین می‌تواند عبرتی پندآموز برای غرب باشد؛ یا  رئیس دیپلوماسی وی می‌گوید این عمل روس‌ها با تحریک غرب صورت گرفته است، در این شرایط است که روس ها جرئت اجرای کاپیتولاسیون خبری در ایران پیدا می‌کنند. 
 
@paniranist_party