پیشقراولان استبداد

 پاینده ایران

 
پیشقراولان استبداد 
 
۱۲ نفر از رای دهندگان به طرح صیانت از فضای مجازی با کمتر از ۵۰۰ هزار – هرکدام با ۵۰-۴۰ هزار رای به مجلس انقلابی راه یافته‌اند، پس به نان و نوا نیاز دارند. چنین نمایندگانی به محض ورود به مجلس نخستین کاری که می‌کنند بیرون آوردن پوستین معصومی که به رای نیاز دارد است و پوشیدن لباس پنهان شده گرگی که بر مردم یورش می‌برد. حاکمیت فرقه‌ای نیز هر چند وقت، از میان یکی از قوا، پیشقراولانی بر می‌گزیند که باید یکی از اهداف ضد مردمی را پیش ببرند، یا یک قاضی فاسد تلگرام را فیلتر می‌کند، یا یک فرمانداری که می‌خواهد یک خبرنگار را خفه کند (خفه کردن صدای مردم)، و یا یک نماینده‌ای، با عنوان رئیس کمیسیون ویژه صیانت از فضای مجازی که یک تنه هم در برابر مردم و هم نمایندگان انقلابی میایستد و در برابر اعتراض‌ها می‌گوید ابطال طرح صیانت خباثت رسانه‌ای است!
در ظاهر امر هیچیک از مقام‌های رسمی کشور با چنین طرحی که آزادی را تحدید می‌کند موافق نیستند! ولی این آقا طرح را حتی با تغییرات در متنی که به وی محول شده است پیش می‌برد.
این فرد نماینده کیست؟
البته رسانه‌ای شدن خدمت خبیثانه این نماینده و سپس برپا شدن جنجالی که می‌گوید آنچه تصویب شده است باطل است، نشان می‌دهد که چرا باید اینترنت و فضای مجازی محدود شود!
 
هرکسی از آحاد این جمهوری که بر مصدر کاری گماشته شده است در واقع باید به مردم خدمت کند، اما رسم فرقه ها دشمنی با مردم است.
 
تنها راه نجات، استقرار حاکمیت مردمی است.
 
@paniranist_party