حمایت در مقابل حمایت

 پاینده ایران

 

حمایت در مقابل حمایت

 

یادداشتی از بانو زهرا صفارپور

 

«جمهوری اسلامی در مقابل محکومیت جهانی، از تجاوز آشکار پوتین به اوکراین حمایت می‌کند

طبیعی است که  از پوتین متجاوز به حقوق دریای مازندران، از  پوتینی  که پا جای استالین نهاده و هنوز زخم های جدایی دوسوم از خاک ایران بر گرده ملت ایران باقی است و از سیاست تجاوزکارانه او که صدها هزار انسان اوکراینی بی گناه را آواره، بی خانمان و صدها کودک و زن و مرد را به کام مرگ کشانده است دفاع و حمایت کند، چون رژیم اسلامی حاکم بر ایران هم ساختارش بر اساس زور و سرکوب مردم خود است.

اما موضوع اصلی اینجاست که پوتینی که از ضعف و سیاست‌های نادرست رژیم جمهوری اسلامی در این سال ها برای نزدیک شدن به خلیج فارس و به مرزهای ایران از طریق جمهوری باکو و قره باغ استفاده کرده و در تصمیمات جهانی علیه جمهور ی اسلامی رای داده است، امروز در حمله به اوکراین اهمیت چندانی برای موضع گیری جمهوری اسلامی در برابر بحران اوکراین قایل نیست زیرا میداند که رژیم اسلامی خود هیچ اعتباری در جهان ندارد.  

از این روی پوتین خواهان حمایت اسراییل است که می‌تواند نقشی در دور کردن افکار عمومی قدرت‌های جهان از موضع  اوکراین داشته باشد، به ویژه در بین نمایندگان جمهوریخواه آمریکا که خواهان آن هستند که آقای بایدن به جای توجه به اوکراین میز مذاکره برجام در وین با ایران را ترک کند، و این آن انتظاری است که پوتین از اسراییل دارد. انتظار جواب متقابل به خوش خدمتی روسیه در جنگ با سوریه که چراغ سبز به اسراییل داد تا مواضع نظامی جمهوری اسلامی را در سوریه و لبنان بکوبد و با بهره گیری از سیاست های غلط جمهوری اسلامی در منطقه، دشمنی اعراب با اسراییل تبدیل به دوستی و ایجاد ارتباط تفاهم دوجانبه گردد، و اعراب از موضع گیری ضد اسراییلی به حمایت از  فلسطین دوری کنند.

چنین است که جمهوری اسلامی توانسته است در چهل و چهار سال گذشته مردم ناراضی ایران را به واسطه تفکر ایدئولوژیک مذهبی به راحتی با زور سرنیزه ‌و سرکوب از سر راه خود بردارد که دیگر زمان آن هم سر رسیده

است . 

رژیم  اسلامی در منطقه و جهان از هیچ جایگاه دیپلماسی و مردمی برخوردار نیست و این ملت ایران است که باید بدون انتظار از امریکا و اروپا و انگلیس تکلیف خود را بداند و در راه نجات امروز و فردای ایران سرنوشت خود را به دست گیرد ‌و اشتباه خود در سال ۱۳۵۷ را جبران کند ‌و فرمانروایی شاهنشاهی را که برخاسته از دل تاریخ ایرانزمین و شایسته ملت ایران است چونان  سال ۹۶ به بعد فریاد بزند.

به امید روز پیروزی داد بر بیداد.»

 

@paniranist_party