دوستان دشمن!

 پاینده ایران

 
دوستان دشمن!
 
اکنون که روسیه متجاوز به همسایگان خود در تحریم قرار گرفته خواهان آن شده است که این تحریم‌ها به فعالیت‌های تجاری روسیه در ایران تسری پیدا نکند و آمریکا پاسخ داده است که روسیه منفعت عمومی در تضمین این موضوع دارد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند!‌ چین هم به روسیه پیوسته و از آمریکا خواسته است تضمین کتبی بدهد که چین و روسیه برای آینده روابط اقتصادی با ایران مشکلی نخواهند داشت!‌ همانگونه که این دو کشور بارها متحد شده و در تحریم‌ها علیه ایران مخالفتی نکرده‌اند.
وضعیت اتحاد شرق و غرب علیه ایران در جنگ جهانی دوم زنده شد. امپریالیسم شرق و غرب در پی خلع سلاح کردن ایران از توانمندی هسته‌ای و گروگان گرفتن منافع ملی ایران برای رفع اختلاف‌های خود شده‌اند.
تنها راه نجات ایران استقرار دولت ملی است که با اتکاء به حمایت مردم خود بتواند در برابر توطئه‌های بین‌المللی بایستد و سربلندی و قدرت ایران را پایدار کند.
 
@paniranist_party