کردها

 پاینده ایران

 
کردها، ترکیه و حقوق بشر اروپایی 
 
رژیم ضد کرد و ضد ایرانی ترکیه در یک باج‌خواهی بین‌المللی در قالب مخالفت با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو در نهایت با عضویت آنان مشروط به آن‌که دو کشور مزبور محدودیت‌هایی در کشورهای خود علیه همه مخالفان دولت عردوغان اعمال کنند و پناهندگان مخالف حاکمیت ترکیه را به آن کشور برگردانند موافقت کرد. کشورهای یاد شده همچنین متعهد شده‌اند که به دلیل اعمال زور و قلع و قمع دولت ترکیه علیه مخالفان خود تحریمی علیه صنایع دفاعی ترکیه اعمال نکنند.
کشورهای اروپایی که مدعی محترم شمردن حقوق بشر هستند و خود را متمدن می‌دانند اینچنین است که به ذلت می‌افتند و به طور کتبی انصراف خود از نظارت بر حقوق بشر در کشورهای فاشسیستی اعلام می‌کنند. 
 
@paniranist_party