منافع ملی چگونه ارزیابی می‌شود؟

 پاینده ایران 

 
از وظایف ذاتی و اولیه دولت‌های ملی تامین منافع ملی است. اما در عمل چگونه می‌توان منافع ملی را تامین و آن را ارزیابی کرد؟
 
برای نمونه، وقتی روسیه گرفتار در جنگ اوکراین شد بهترین فرصت برای ایران بود که بازار نفت و گاز اروپا و دیگر مناطق را به تسخیر خود درآورد، ولی دوستی و وابستگی به روسیه مانع از این کار شده است. اکنون عربستان که خود صادر کننده نفت است واردات نفتی خود از روسیه را دوبرابر کرده است زیرا عربستان گازوئیل و مازوت مورد نیاز خود را به قیمت بسیار ارزان از روسیه می‌خرد و نفت خام خود را با قیمت بالا در جهان به فروش می‌رساند. از سوی دیگر روسیه در فروش نفت ارزان به چین از عربستان سبقت گرفته به گونه‌ای که عربستان جایگاه نخست خود در صادرات نفت به چین را از دست داده و ایران نتوانسته است حتی با تخفیف‌هایی که در قرارداد ۲۵ ساله با چین لحاظ کرده است صادرات نفت خود را به چین افزایش دهد. 
 
@paniranist_party