برای اثبات ایران، نیاز به چاپ عکس نیست

 پاینده ایران 

 
کسانی که نقش تخت جمشید را از روی ایران‌چک صد هزار تومانی حذف کردند و به جای آن یک تصویر مذهبی گذاشتند نه تنها بیخردی خود را نشان دادند بلکه به توطئه‌ای خانمان‌سوز علیه نظام دینی دست زدند. ایجاد تقابل بین دین اسلام و ایران را مردم هرگز در نظر نداشته‌اند ولی اکنون با کمک حکمرانان دینی به آن می‌اندیشند.
 
ایران به عنوان نخستین دولت جهان سابقه‌ای چندهزار ساله دارد که تاریخ گواه آن است. برای اثبات ایران و ایرانی بودن نیازی به تایید این نابخردان و انیران نیست ولی وظیفه هر دولت است که نسبت به نشر تاریخ کشور به هر طریقی اقدام کند و به آن فخر بفروشد زیرا دولت‌ها خادم مردم کشوری هستند که هزاران سال در کنار هم زیسته‌اند و هر حکمران و دولتی وظیفه دارد که آثار تاریخی و فرهنگی کشور را حفظ کند. ولی حذف نقش تخت جمشید و نگاشتن نقش یک مکان مذهبی که بی‌نام است نه تنها تبلیغی برای دین یا نشانه دینداری حکام نیست بلکه ستیزی است علیه ایران‌گرایی. 
امت‌گرایی حاکمیت فرقه‌ای که هیچ تناسبی با عقل و تاریخ ندارد، خود ندای مرگ دولتی است که پشت به ایران و تاریخ ایران می‌کند.
 
مردم خود در طول ۸ سال جنگ تحمیلی به خوبی این توازن بین دین و میهن را مدیریت کردند ولی وارثان خون هزاران شهید و جانباز اکنون با حماقت تمام علیه مردم، که هم میهن‌پرست هستند و هم دیندار قیام کرده‌اند. 
 
@paniranist_party