پناه بر خدا!

 پاینده ایران

پناه بر خدا!

نوه خمینی، سید حسن در پیام نوروزی، خود و همه مردم را به خدا سپرد و از خدا خواست «همه ما» را در مسیری که صلاح می‌داند هدایت کند!

پس از ۴۵ سال حاکمیت دینی اکنون مردم را به امان خدا رها می‌کنند!

وی ضمن آرزوی مضاعف کردن «توفیقات» رهبر انقلاب می‌گوید «خداوند... مشکلات معیشتی خودمان و همه دوستانمان و اهالی این سرزمین پاک را به لطف خودش برطرف بگرداند.»! آمین!

با صرف بودجه‌های کلان که به این شخص اختصاص داده می‌شود تا از یک آرامگاه نگاهداری کند، ایشان و «دوستانشان» چه مشکلات معیشتی دارند؟ 

تبختر و‌ کبر به اینان اجازه نمی‌دهد که روشن بگویند که مردم مشکلات معیشتی دارند!

برای پناه بردن مردم به خدا از دست حاکمان نابخرد، مردم نیاز به ایشان و «دوستان» ایشان ندارند. زیستن در رفاه کامل و خوردن اموال عمومی جایی برای چنین افرادی نزد خدا باقی نگذاشته است. 

مردم شریف ایران به خوبی می‌دانند که برای رفع ظلم بزرگترین نیرو خودشان هستند و به زودی با استقرار حاکمیت ملی نشان خواهند داد که خداوند چه کسانی را پناه خواهد داد. 

۱ فروردین ۱۴۰۳ 

@paniranist_party